• Vatten och avlopp
  • Europa
  • Afrika
  • Asien
  • Nordamerika
  • Sydamerika
  • Oceanien

Essential guide: Leakage and non-revenue water (NRW)

Non-Revenue Water (NRW) poses a significant challenge for water utilities worldwide, affecting both operational efficiency and financial sustainability. In this essential guide, we delve into the various components of NRW, its causes and the strategies employed by water utilities to mitigate its impact.

Non-Revenue Water (NRW) poses a significant challenge for water utilities worldwide, affecting both operational efficiency and financial sustainability. In this essential guide, we delve into the various components of NRW, its causes and the strategies employed by water utilities to mitigate its impact.

Read at aquatechtrade.com External link.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.