• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Resurser och miljö
  • Sverige

Storskaligt skifte i skogsindustrin

Merparten av det gödsel som används i skogsindustrin består av ändliga resurser och genererar stora koldioxidutsläpp. RE:Source-projektet Skogliga resurser i cirkulära system håller på att ta fram en ny cirkulär produkt för gödning, där man använder slam från massabruken och upparbetar det till en värdefull resurs.

Trä används i alltifrån kläder till biobränslen och kan ersätta mer energikrävande material som plast, stål och betong. Men även i skogsindustrin finns stora förbättringsmöjligheter.

Läs nyheten på resource-sip.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.