• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Europa

Så förbereder du företagets hållbarhetsrapportering för CSRD

EU:s nya direktiv för hållbarhetsrapportering, CSRD, träder i kraft 2024 och kommer successivt att omfatta allt fler företag. Torbjörn Westman, ordförande i FAR:s specialistgrupp hållbarhet delar med sig av sina bästa tips.

The Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) är en uppdatering av NFRD som var EU:s första lag för hållbarhetsrapportering. Med CSRD skärps kraven och successivt kommer allt fler företag att omfattas. De nya reglerna ska tillämpas av de största företagen från och med 2024. Från 2026 omfattas även noterade små och medelstora företag.

Läs artikeln på far.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.