• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Europa

Eurobarometern

Européerna godkänner åtgärder för att hantera energikrisen, främja hållbarhet och stödja Ukraina.

Eurobarometerundersökningen visar på ett överväldigande stöd bland européerna för de åtgärder som vidtagits under det senaste året för att skydda konsumenter och företag mot instabila energipriser samt åtgärder för att främja energitrygghet och grön omställning.

Läs hela artikeln på ec.europa.eu Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.