• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Europa

Stöd för företag nära rekordnivå

Rysslands krig i Ukraina, coronapandemi och grön omställning. De av EU godkända stöden till företagen närmar sig rekordhöga nivåer.

I mars 2022 godkände kommissionen en tillfällig krisram som gav medlemsstaterna möjlighet att bland annat bevilja stöd till företag som drabbats av krisen eller av sanktionerna mot Ryssland samt kompensera företag för extrakostnader på grund av höjda gas- och elpriser.

Kommissionen beslutade även att förlänga krisramen till slutet av 2025 och utöka den för att möjliggöra gröna investeringar.

Läs hela nyheten på svd.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.