• Avfall och återvinning
  • Resurser och miljö
  • Sverige

Rapport: De ekonomiska förutsättningarna för primär och sekundär metallproduktion

De ekonomiska förutsättningarna för att utvinna, förädla och återvinna så kallade bulkmetaller, exempelvis stål, koppar och aluminium, respektive innovationskritiska metaller, till exempel sällsynta jordartsmetaller, kobolt och grafit, skiljer sig åt. Av den anledningen behöver eventuella styrmedel som syftar till att stärka konkurrenskraften för tillverkning av dessa metaller anpassas till respektive marknad.

Foto: SSAB

I den här rapporten från Tillväxtanalys kartläggs vilka typer av kostnader som dominerar produktionen av utvunna (primära) respektive återvunna (sekundära) metaller samt om det går att se skillnader i hur befintliga ekonomiska styrmedel påverkar industriernas incitament till att vara resurseffektiva och vilja att satsa på återvinning.

Läs mer och ladda ner rapporten på tillvaxtanalys.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.