Om miljöteknik

Svenska företag är framgångsrika inom många olika teknikområden, därför är det viktigt att ha en bred definition av miljöteknik.

De flesta tänker självklart på förnybar energi såsom sol- och vindkraft när vi pratar om miljöteknik. En del kanske också tänker på vattenreningsverk och återvinning. Miljöteknik är dock mycket bredare än så.

Den vanligaste definitionen av miljöteknik är den som gjorts i EU-sammanhang inom Environmental Technology Action Plan (ETAP). Enligt denna definition omfattar miljöteknik all teknik som är mindre skadlig för miljön än tillgängliga alternativ. Hit räknas teknik och processer som begränsar föroreningar, är mindre förorenande och använder mindre resursintensiva varor och tjänster, och metoder för effektivare resursförvaltning. ETAP:s definition innebär att miljöteknik genomsyrar alla ekonomiska verksamheter och sektorer.

Sverige är ett av världens främsta länder när det gäller utveckling, implementering och export av miljöteknik.

Områden inom miljöteknik

I menyn till vänster har vi samlat information inom olika miljöteknikområden för att det ska bli enklare för dig som företagare att hitta det som gäller för dig. Under varje område kan du söka svenska företag inom miljöteknik och du hittar också event, möjligheter till finansiering och kortare artiklar.