Företagsrådgivning och finansiering för företag

Finansieringsguiden hjälper dig och ditt miljöteknikföretag på vägen mot ökad tillväxt och etablering på andra marknader. Guiden rymmer både företagsrådgivande organisationer och finansiärer. Ta reda på vilka möjligheter som finns för just ditt företag att få finansiering genom bidrag, lån eller investeringar.

Starta

Här hittar du företagsrådgivning och finansiering som riktas till dig som har ett nystartat företag. Sök möjliga finansiärer som kan låna ut eller bidra med kapital för att stötta din etablering av en produkt eller verksamhet på marknaden.

Växa

Du har registrerat ditt företag, har en färdig affärsplan och har börjat sälja din produkt eller tjänst. Dags att ta nästa steg och utveckla ditt företag? Här hittar du företagsrådgivare och finansiärer för affärs- och produktutveckling och tillväxt.

Exportera

Ska du exportera eller göra affärer i andra länder? Här hittar du aktörer som kan hjälpa dig på vägen. Sök bland finansiärer och företags­rådgivare för olika regioner och marknader.