• Förnybar energi
  • Transporter
  • Europa

Viktigt beslut i EU om skattefri biogas på gång

EU-kommissionens prövning av den svenska begäran om skattebefrielse på biogas har inletts. Ett positivt besked skulle ge de svenska producenterna ett kraftigt incitament att bygga ut produktionen av biogas för personbilsmarknaden.

När EU-kommissionen 2020 efter många turer beviljat Sverige en tioårig förlängning av skattebefrielsen på biogas som drivmedel för personbilar och för uppvärmning, kom i fjol ett snöpligt utslag från EU-domstolen. Domen ogiltigförklarar beslutet om skattebefrielsen med en rad byråkratiska och snirkliga resonemang.

Läs nyheten på supermiljobloggen.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.