• Förnybar energi
  • Europa

Tysk solelsproduktion tar fart

I Tyskland byggs fler nya solenergianläggningar för att producera el och värme än någonsin. Enligt Bundesverband Solarwirtschaft,,BSW, i Berlin har över en miljon nya anläggningar installerats.

Tyskland producerar cirka tio gånger mer solel per invånare jämfört med Sverige. I Tyskland kommer cirka var tionde kilowattimme från solel.

Läs hela artikeln på solenerginyheter.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.