• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Analys: Här är bristerna i omställningen till en cirkulär ekonomi – och vad företag kan göra åt saken

Svensk tillverkningsindustri behöver ställa om från ineffektiva och resurskrävande linjära affärsmodeller till resurseffektiva och hållbara cirkulära. Annars riskerar företagen att tappa konkurrensfördelar och försena den hållbara omställningen.

I en ny rapport från Entreprenörskapsforum framkommer att många företag bara är i början av sitt affärsmodellsarbete och dessutom möter betydande hinder. För att värna den svenska konkurrenskraften behöver industrin öka takten.

Läs hela artikeln av rapportförfattarna på aktuellhallbarhet.se Länk till annan webbplats.

Ladda ner rapporten Circular business models: Where does Swedish industry stand? (pdf) Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.