• Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Norden

Grön energiomvandling i Finland: Markägare drar fördel av sol- och vindkraft

I Finland sker en betydande omvandling inom energisektorn, där markägare nu har möjlighet att tjäna betydligt mer genom att hyra ut sin mark till sol- och vindkraftsanläggningar jämfört med traditionell jord- och skogsbruk. Denna förändring erbjuder en ny inkomstkälla för markägare och bidrar till landets växande förnybara energiinfrastruktur.

Sol- och vindkraftsföretagen erbjuder attraktiva hyresvillkor för markägare, med årliga hyror som överstiger de traditionella inkomsterna från jord- och skogsbruk.

I vissa fall kan hyran för solenergiprojekt vara så hög som tusentals euro per hektar och år. Dessa belopp varierar beroende på plats, markens kvalitet och tillgång till elnätet, skriver nyhetssajten Yle Uutiset.

Läs nyheten på solenerginyheter.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter inom ämnet förnybar energi

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.