• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Finansiell tillsyn allt grönare – men stora hållbarhetsrisker kvarstår

Flera centralbanker och tillsynsmyndigheter har gjort den finansiella regleringen och tillsynen mer hållbar, bland annat i Sverige. Men medan stort fokus läggs på att hantera klimatrisker är bredare hållbarhets­aspekter som biologisk mångfald och sociala frågor eftersatta, särskilt i större länders reglering. Det visar en årlig rapport från WWF som undersöker hur världens centralbanker och tillsynsmyndigheter arbetar med hållbarhetsrisker.

Rapporten ”Sustainable Financial Regulations and Central Bank Activities” (SUSREG) visar att endast 18 procent av de undersökta centralbankerna gör tydliga framsteg med att integrera klimatrelaterade risker i sin penningpolitik och verksamhet. Samtidigt tar hela 68 procent av höginkomstländerna fortfarande inte tillräcklig hänsyn till klimat och miljö i sin banktillsyn.

Läs om rapporten på wwf.se Länk till annan webbplats.

Ladda ner rapporten på wwf.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter inom ämnet förnybar energi

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.