• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Hållbarhetsbarometer 2023

Omställningen till ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle kommer att innebära stora förändringar för svenskt näringsliv. Ledarna undersöker återkommande hur Sveriges chefer förutsättningar ser ut.

Därför har Ledarna under flera år genomfört en undersökning om chefernas uppfattning och förutsättningar när det kommer till att arbeta med hållbarhetsfrågor. För 2023 års hållbarhetsrapport har fokus legat på miljömässig hållbarhet.

Läs nyheten och ladda ned rapporten på ledarna.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter inom ämnet förnybar energi

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.