• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Rapport: Företagens gröna omställning

En ny nationell enkätundersökning om företags inställning till grön omställning visar att 8 av 10 företag anser att grön omställning är en viktig förutsättning för att vara konkurrenskraftig och långsiktigt lönsam. Samtidigt upplever företag utmaningar inför grön omställning.

För att stödja företagens gröna omställning behövs ett förbättrat kunskapsunderlag, till stöd för bland annat beslutsfattare och andra offentliga aktörer, som kan användas för att skapa bättre förutsättningar för företag att utvecklas. Tillväxtverket har därför genomfört en omfattande undersökning där 5 000 små och medelstora företag har svarat på en enkät med syftet att förstå företagens utmaningar och möjligheter.

Läs mer och ladda ner rapporten på tillvaxtverket.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.