• Avancerade material
 • Avfall och återvinning
 • Byggnader och infrastruktur
 • Elnät och energilagring
 • Energieffektivisering
 • Fjärrvärme och fjärrkyla
 • Förnybar energi
 • Resurser och miljö
 • Transporter
 • Vatten och avlopp
 • Sverige
 • Norden
 • Europa
 • Afrika
 • Asien
 • Nordamerika
 • Sydamerika
 • Oceanien

Rapport: Räknar på miljöpåverkan från förnybar energi

En snabb omställning från fossil till förnybar energi är inte bara bra för klimatet, det skapar också dramatiska förbättringar inom en rad andra naturrelaterade områden. Det konstaterar WWF:s nya rapport Building a Nature-Positive Energy Transformation som tagits fram i samarbete med välrenommerade Boston Consulting Group.

Rapporten Building a Nature-Positive Energy Transformation har räknat på parametrar inom bland annat mineralutvinning, ekosystem, biologisk mångfald och mänsklig välfärd. För de områden där negativ påverkan kan uppstå finns strategier att tillgå för att undvika densamma. Slutsatsen blir att en omställning är två till sexton gånger bättre, på alla områden.

Läs om rapporten på svenskvindenergi.org Länk till annan webbplats.

Ladda ner rapporten på worldwildlife.org Länk till annan webbplats.

Flera nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.