• Förnybar energi
  • Europa

EU-plan ska stötta vindkraften

EU-kommissionen har presenterat en handlingsplan med omedelbara åtgärder för att stödja den europeiska vindkraftsindustrin. Detta för klara av att nå EU:s mål på minst 42,5 procent förnybar energi till 2030, vilket kräver en massiv ökning av installerad vindkraft.

Handlingsplanen har fokus på sex huvudområden, varav snabbare utbyggnad är en av dessa. EU-kommissionen pekar på att det behövs en ökad förutsägbarhet och snabbare tillståndsgivning till ny vindkraft, något som debatteras mycket i Sverige. Detta vill man åstadkomma genom bland annat digitaliserade tillståndsprocesser och tekniskt stöd till medlemsländerna.

Läs artikeln på energi.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.