• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Skånes plan för att klara elbehovet till 2030

De höga elpriserna och risken för effektbrist hämmar utvecklingen i södra Sverige.

Det menar Skånes effektkommission som nu har lagt fram en färdplan för att öka självförsörjningsgraden av el från 15 procent till 50 procent fram till 2030. För att klara det krävs bland annat en mångdubbling av elproduktionen, flexåtgärder och utbyggda elnät.

Läs hela artikeln på energi.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.