• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Asien

Report: Sustainability and conscious consumerism in Singapore

Sustainability is becoming an increasingly important driver in Singapore’s retail sector as government initiatives and consumer behaviours combine to increase demand for green products and services. This report explores the current landscape, policies, and initiatives in the Singaporean retail market and how Swedish companies are, and can, shape the shift towards sustainable consumption.

Swedish companies are making their mark in Singapore, but with considerable change still required, the potential for growth and market impact is vast. This report provides insights into the current government agenda and the consumer landscape.

Read more and download the full report at business-sweden.com External link.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.