• Byggnader och infrastruktur
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Sverige

Nytt verktyg kan hjälpa energiföretag att mäta biologisk mångfald

Att mäta biologisk mångfald har länge varit svårt. Nu finns ett nytt verktyg – Climb – som gör det möjligt att mäta påverkan på naturen och tydligare följa upp sina miljömål. Climb har tagits fram i samarbete mellan företag, akademi och myndigheter.

Climb (Changing Land Use Impact on Biodiversity) är en modell som värderar vilken påverkan olika åtgärder har på biologisk mångfald vid förändrad markanvändning. Modellen har tagits fram i samarbete mellan företag, akademi och myndigheter under en fyraårsperiod, där bland annat Vattenfall och Svenska kraftnät medverkat.

Läs hela artikeln på energi.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.