• Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Europa
  • Oceanien

Nya internationella studier visar minimal påverkan på människor och fåglar

Nyetableringar av vindkraftsparker möter ofta kritik, där motståndare menar att ett stort antal fåglar krockar med rotorbladen och att bullret kan vara skadligt för människors hälsa. Nu har nya internationella studier bidragit till ny kunskap inom området.

Samtidigt som den ökande vindkraftsbyggnationen leder till minskat beroende av fossila bränslen är det känt att vindkraft har en viss negativ inverkan på natur, djur och människor som bor på den plats där verken etableras.

Läs nyheten på energinyheter.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.