• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Höga elpriser kan få stor negativ påverkan på företagen

Vart tredje företag som arbetar med grön omställning anser att elpriserna kommer att ha en stor påverkan på ordinarie verksamhet. Företag i södra Sverige och norra Norrland påverkas mest. På kort sikt anser företagen att minskad energiförbrukning är den mest relevanta åtgärden för att hantera höga elpriser, medan egen elproduktion är intressant inom vissa branscher på längre sikt. Det visar Tillväxtverkets undersökning Företagens gröna omställning.

I denna artikel redovisas resultaten för de tre frågor om elpriset som ställdes i enkätundersökningen. Undersökningen genomfördes under en period då elpriserna var mycket höga. I denna presentation ingår cirka 4 500 företag som arbetar med grön omställning.

Läs hela artikel på tillvaxtverket.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.