• Avancerade material
  • Avfall och återvinning
  • Byggnader och infrastruktur
  • Elnät och energilagring
  • Energieffektivisering
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Förnybar energi
  • Resurser och miljö
  • Transporter
  • Vatten och avlopp
  • Sverige

Piteå Science Park stöttar innovation av grön teknik, ren energi och hållbara lösningar

Norra Sveriges näringsliv expanderar snabbt och nu vill Piteå Science Park stötta små och medelstora företag så att de kan ta vara på de affärsmöjligheter som skapas i den gröna omställningen.

Piteå kommun har nu beviljat medfinansiering för projekten North Sweden Cleantech och Swedish Composite Innovation Center som projektleds av Piteå Science Park.

Läs hela nyheten på it-hallbarhet.se Länk till annan webbplats.

Fler nyheter

Missa inga nyheter om svensk miljöteknik

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och välj de områden inom miljöteknik du är intresserad av.