Search

Vinnova

Vinnova erbjuder stöd till dig som vill utveckla en innovation. Vinnova satsar på att stimulera små och medelstora företag att öka sin innovativa förmåga.

Vinnova stödjer små och medelstora företag genom att erbjuda olika former av innovations- och utvecklingsstöd.

Vad kan Vinnova göra för dig?

Vinnova erbjuder finansiering direkt riktad till dig som företagare. Finansieringen görs normalt inom ramen för något av de program som är under utlysning. Programmen kan ha antingen tidsbegränsade utlysningar eller vara kontinuerligt öppna för ansökan under den tid som programmet pågår.

  • Horisont 2020länk till annan webbplats är EUs nya ramprogram för forskning och innovation. Det nya programmet löper under perioden 2014-2020 och har en total budget på runt 80 miljarder euro. Horisont 2020 består av ett specifikt program med tre prioriteringar: spetskompetens, industriellt ledarskap och samhälleliga utmaningar.

  • Planeringsbidraglänk till annan webbplats till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020. Planeringsbidraget ska täcka kostnader för att utforma en konkurrenskraftig ansökan. Stödberättigande kostnader är endast personalkostnader, konsultkostnader och kostnader för resor. Bidraget utgör maximalt 150 000 kronor.

  • Bygginnovation 2011-2018länk till annan webbplats syftar till att utveckla en stark och uthållig innovationsmiljö för svensk samhällsbyggnadssektor. Företag kan söka upp till 2 miljoner kronor för kommersialisering av kunskap, lösningar och forskningsresultat inom området.

Vill du hitta andra utlysningar?

Genom Vinnovas Hitta rätt finansieringlänk till annan webbplats kan du på ett enkelt sätt se vilka utlysningar som planeras den kommande tiden.

Vill du veta mer om Horisont 2020?

Horizon 2020.

Här kan du läsa mer om Horisont 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du veta mer?

Kontakta nedanstående medarbetare på Vinnova;


Horisont 2020

Karin Aase

08-473 31 17

Skicka e-post


Bygginnovation

Mårten Lindström

070-523 38 51

Skicka e-post