Search

SEK, Svensk Exportkredit

SEK är ett statligt ägt bolag, med ett stort och viktigt uppdrag. SEK ska på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgången till finansiella lösningar för svensk exportnäring.

Genom att främja exportnäringen bidrar SEK till ökad tillväxt och syssel­sättning i Sverige.

Det här gör SEK

SEK erbjuder lån till svenska exportföretag och exportföretagens utländska kunder. SEK har gedigen erfarenhet och djup kompetens inom exportfinansiering och hjälper dagligen fler företag att vinna fler exportaffärer.

Det här är SEK:s tjänster

SEK erbjuder en variation av trygga och hållbara finansieringslösningar för svensk exportnäring och företagens utländska kunder. Läs mer om SEK:s tjänster här:

Personlig service hos SEK

SEK:s experter har stor erfarenhet av de internationella kapital­marknaderna. I kombination med skräddarsydda upplägg erbjuder SEK svenska exportföretag och slutkunder konkurrens­kraftiga finansierings­lösningar. Via länkarna ovan kommer du i kontakt med rätt person för respektive tjänst eller produkt.

Biokraft: SEK finansierar norra Europas största biogas­anläggning

Läs mer om Voith Hydro.

Belopp: Exportkredit, NOK 160 miljoner

Start: 2016

Löptid: till 2027

Biokraftlänk till annan webbplats

Inwido: SEK finansierar Europas störta leverantör av fönster

Läs mer om Voith Hydro.

Belopp: EUR 51,5 miljoner

Start: 2017

Löptid: till 2022

Inwidolänk till annan webbplats

Vill du ha hjälp med din exportaffär?

Kontakta Johan Henningsson

08-613 84 17

Skicka e-post