Search

Nordic Climate Facility

Nordic Climate Facility (NCF) är en Challenge Fund som med bidrag finansierar innovativa klimatprojekt i utvecklingsländer.

Syftet med NCF är att möjliggöra att innovativa koncept och idéer kan testas för att undersöka deras hållbarhet ur tekniskt, finansiellt, miljömässigt och samhällsnyttigt perspektiv. Varje år utlyser NCF en ny ansökningsomgång där nordiska företag och organisationer i samarbete med lokala partners i ett utvecklingsland kan ”tävla” om NCF finansiering.

Nordic Climate Facility etablerades av Nordiska utvecklingsfondenlänk till annan webbplats (NDF) 2009. Sedan dess har NCF finansierat över 70 projekt i Afrika, Asien och Latinamerika.

Vad för typ av projekt finansierar NCF?

NCF finansierar klimatprojekt som ämnar minska utsläppen av växthusgaser och/eller främjar klimatanpassning samtidigt som de stimulerar företagande, skapar jobb och andra inkomstmöjligheter samt minskar fattigdom i implementeringslandet. Dessutom är det viktigt att projektet har en positiv inverkan på jämställdhet.

Hur stora bidrag erbjuder NCF?

NCF erbjuder finansiering mellan EUR 250.000 och 500.000 (ca. 2,4 - 4,8 miljoner kronor). NCF kan finansiera högst 75 % av ett projekts totalbelopp.

Vem kan ansöka om NCF finansiering?

Nordiska företag och organisationer som har en innovativ klimatlösning de vill testa i ett utvecklingsland för att skapa hållbar utveckling. NCF vill främja partnerskap och därmed måste de ansökande ha en eller fler lokala partners i det landet där projektet äger rum. Se listan på de länder som stöds av NCF härlänk till annan webbplats

Vill du veta mer?

Här hittar du mer information om NCFlänk till annan webbplats

Vill du veta mer?

För mer information kontakta:

Manager, NCF

Emeli Möller

+358 10 618 0573

Skicka e-post


Project Officer, NCF

Johanna Zilliacus

+358 10 618 0457

Skicka e-post

Mer information på ndf.filänk till annan webbplats