Search

Nopef

Nordiska projektexportfonden – Nopef främjar internationalisering av nordiska små och medelstora företag med inriktning på finansiering av projektstudier relaterade till miljö, klimat och grön tillväxt.

Nopef administreras av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget NEFCO och finansierar förstudier i samband med internationalisering där positiva miljöeffekter skapas genom effektivisering, resursbesparingar och en ökad miljömedvetenhet i användarledet.

Villkorslån för internationalisering

Nopef erbjuder räntefria villkorslån och stöd för förstudier i samband utlandsetableringar och direkta investeringar utanför EU och EFTA. Aktuella projektländerlänk till annan webbplats inkluderar bland annat Kina, Indien, Ryssland, Brasilien och USA. 

Vem kan söka?

Små och medelstora företag med färre än 500 anställda och en omsättning på mindre än 100 miljoner euro kan ansöka om finansiering. Nopef stöder etablerade företag med kommersialiserade produkter eller tjänster som har solid ekonomi och tillräckliga resurser för projektet.

Nopef prioriterar förstudier för projekt och investeringar som bidrar till energieffektivisering, minskad resursförbrukning, utveckling av hållbar energi samt till innovationer inom miljö och klimatområdet.

Här hittar du mer information om ansökningsprocessenlänk till annan webbplats.

Vill du veta mer?

Här hittar du mer information om Nopeflänk till annan webbplats.

Vill du veta mer om Nopefs verksamhet?

Bild på ett av Nopef's projekt.

Foto: Patrik Rastenberger

Gå in på Nopefs webbplatslänk till annan webbplats.

Vill du ansöka?

Kontakta Nopef innan du ansöker om finansiering.


Mikael Reims

Head of Nordic Project Fund

+358 10 618 0670

Skicka mejl till Mikael


eller

+358 10 618 003

Skicka mejl till Nopef