Search

NEFCO

Nordiska Miljöfinansieringsbolaget – NEFCO erbjuder lån och kapitalinvesteringar för att åstadkomma positiva miljöeffekter i områden som Norden har intresse av.

Nordiska Miljöfinansieringsbolaget NEFCO är ett internationellt finansinstitut som grundades 1990 av de fem nordiska länderna. NEFCO prioriterar projekt som reducerar utsläpp av klimatgaser, förbättrar Östersjöns ekologiska status eller minskar spridningen av miljögifter.

Möjligheter för svenska miljöteknikföretag

NEFCOs portfölj omfattar idag omkring 400 små och medelstora projekt inom en rad olika miljösektorer i den nordiska regionen. NEFCO förvaltar ett flertal fonder för olika ändamål. De för svenska miljöteknikföretag mest relevanta fonderna är:

Vem kan ansöka?

NEFCO finansierar projekt inom flera olika miljötekniksektorer bland annat energieffektivisering, förnybar energi, vatten och avloppsrening.

Här hittar du mer information om ansökningsprocessenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta mer?

Här hittar du mer information om NEFCOlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta mer om NEFCOs verksamhet?

Bild på ett av NEFCOs projekt.

Foto: Patrik Rastenberger

NEFCO är engagerad i en rad olika projektlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du ansöka?

Kontakta NEFCO innan du ansöker om finansiering.


Ulf Bojö

Senior Investment Manager

+358 10 6180 637

Skicka mejl till Ulf


eller

+358 10 618 003

Skicka mejl till NEFCO