Search

Energimyndigheten

Energimyndigheten erbjuder två typer av finansiering till företag inom energiområdet, dels för utveckling av teknik, dels för tillväxt.

Energimyndigheten stöttar och identifierar affärsidéer och företag, som kan bidra till ett uthålligt energisystem och till nationell tillväxt.

Vad kan Energimyndigheten göra för dig?

Energimyndigheten erbjuder dig finansiering i form av av villkorslån och tillväxtlån. Myndigheten har även en bred teknisk kompetens och marknadskännedom och hjälper företagen med aktiv affärsutveckling genom adjungering i företagens styrelser.

  • Villkorslånet är riktat till bolag i förkommersiell fas som behöver stöd för att utveckla sin teknik, marknad eller verksamhet.

  • Tillväxtlånet är riktat till nya bolag med kommersiell verksamhet, som behöver stöd för sin expansion och tillväxt.

Vem kan söka?

Företag som har en potential att bidra till en betydande ökning av andelen förnybar energi eller energieffektivisering med tillväxt och konkurrenskraft som resultat. Den totala projektkostnaden ska omfatta minst 55 procent privat medfinansiering.

Andra stöd hos Energimyndigheten

 

  • Nätverk för energieffektiviseringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – öka ditt företags energikompetens, få expertrådgivning och utbyt erfarenheter med andra företag. Ta nästa steg i energiarbetet och lär tillsammans med andra företag. Gå med i ett energieffektiviseringsnätverk och sänk företagets energianvändning.
  • Stöd till energikartläggninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – ditt företag kan få upp till 50 000 kronor för att genomföra en energikartläggning med förslag på lönsamma investeringar. Energikontoren hjälper dig inför, under och efter det att du gör energikartläggningen, och informerar om vilka andra som finns att söka.

Vill du läsa mer?

Här hittar du mer information om Energimyndighetens affärsutvecklingsstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du intresserad av andra företag som fått lån?

Bild på vindkraftverk.

Läs mer om företagen som ingår i Energimyndighetens portföljlänk till annan webbplats.

Vill du veta mer eller ansöka om lån?

Ring Energimyndigheten för mer information:

016-544 2345