Search

Almi Invest

Almi Invest söker drivna entreprenörer med affärsidéer som kan bygga framtidens tillväxtföretag. Företaget ska vara nystartat eller inne i en tidig expansionsfas.

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i unga tillväxtbolag. De investerar i bolag med skalbara affärsidéer och möjlighet till långsiktig värdetillväxt. Företagen ska ha förmåga att konkurrera såväl nationellt som internationellt samtidigt som de fyller ett tydligt kundbehov.

Vad kan Almi Invest göra för dig?

Almis erfarna Investment Managers, kapital och nätverk skapar möjligheter för ditt bolag att växa och konkurrera på en global marknad.


  • Almi Invest Greentechlänk till annan webbplats är en riskkapitalfond som vänder sig till små och medelstora företag som erbjuder varor och tjänster som minskar klimatutsläppen. Fonden inriktar sig på företag i startfasen och är en satsning på 650 miljoner kronor. Investeringar ska genomföras i cirka 50 företag till och med år 2023.

Vill du läsa mer?

Här kan du ta del av mer information om Almi Investlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aluwave har tagit in kapital från Almi Invest

Tillsammans med Chalmers Innovation Seed Fund och K-Svets Venture har Almi Invest investerat i Aluwave ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vill du söka riskkapital?

Kontakta Almis regionala Investment managerslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.