Search

Export & internationalisering

Ska du sälja till utlandet eller etablera ditt företag i ett annat land?

Vid exportsatsningar kan ditt företag få ekonomisk hjälp av följande aktörer.

Almis logotyp, leder till en informationssida.

Almi erbjuder olika typer av lån till företagandets alla faser, från innovation till export.

Exportkreditnämndens logotyp, leder till deras webbplats.

Export kreditnämnden, EKN försäkrar dig som företagare mot risken för utebliven betalning i exportaffärer.

Nordiska Miljöfinansieringsbolagets, NEFCO logotyp, leder till en informationssida.

Nordiska Miljöfinansieringsbolaget en internationell finansieringsinstitution som erbjuder lån och investerar kapital i företag.

Nordiska projektexportfondens logotyp, leder till en informationssida.

Nordiska projektexportfonden erbjuder villkorslån till förstudier i samband med internationalisering där positiva miljöeffekter kan skapas.

Sidas logotyp, leder tillen informationssida.

Sida erbjuder olika typer av finansieringslösningar och stödjer insatser som Sverige har särskilt kunnande och erfarenhet inom.

Svenska Institutets logotyp, leder till en informationssida.

Svenska Institutet projektinitiering är ett stöd som erbjuder svenska aktörer finansiering i tidiga skeden i projekt kopplade till Östersjöregionen.

Svensk exportkredits logotyp, leder till en informationssida.

Svensk Exportkredit, SEK erbjuder lån direkt till exportföretag och till företagens kunder för att stärka internationella konkurrenskraften.

Swedfunds logotyp, leder till en informationssida.

Swedpartnership erbjuder ditt företag etableringsstöd för investeringar på nya tillväxtmarknader.

Tillväxtverkets logotyp, leder till en informationssida.

Tillväxtverket erbjuder små och medelstora företag stöd för att utveckla och expandera sina verksamheter.

Kostnadsfri rådgivning för etablering inom EU

Genrebild på handslag mellan man och kvinna.

Enterprise Europe, EEN ger kostnadsfri rådgivning inför eventuell etablering och internationell satsning i EU.

Enterpriseeuropelänk till annan webbplats

E-handelsguiden för dig som vill sälja utomlands

Bild på händer som jobbar vid en dator.

E-handelsguiden innehåller information om nationella lagar, regler, trender som företag bör beakta vid försäljning över nätet till kunder i andra länder.

E-handelsguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster