Search

Affärsutveckling

Vill du ha hjälp med att hitta finansiering för att utveckla en vara, en tjänst eller en innovation?

Nedan kan du hitta aktörer som erbjuder olika typer av finansieringslösningar för ditt företag.

Almis logotyp, leder till en informationssida.

Almi erbjuder olika typer av lån till företagandets alla faser, från innovation till export.

Almi företagspartners logotyp, leder till en informationssida.

Energimyndigheten erbjuder lån till företag inom energiområdet, dels för utveckling av teknik, dels för tillväxt.

Europeiska kommissionens logotyp, leder till en informationssida.

Horisont 2020länk till annan webbplats är EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Det är världens största satsning med en totalt budget på runt 80 miljarder euro.

Naturvårdsverkets logotyp, leder till en informationssida.

Naturvårdsverket erbjuder dig som företagare projektfinansiering genom EU-kommissionens finansiella instrument för miljö och klimat, LIFE.

Tillväxtverkets logotyp, leder till en informationssida.

Tillväxtverket erbjuder små och medelstora företag stöd för att utveckla och expandera sina verksamheter.

Vinnovas logotyp, leder till en informationssida.

Vinnova stödjer små och medelstora företag genom att erbjuda olika former av innovations- och utvecklingsstöd.

Vill du hitta aktörer inom offentlig finansiering?

Verksamts logotyp och tagline.

Verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du mer information om offentlig finansiering för dig som vill utveckla ditt företag.