Search

Bidrag & lån

Vill du hitta finansiering för att utveckla ditt företag? Här har vi samlat relevanta aktörer, för att underlätta för dig som företagare.

Nedan hittar du aktörer som erbjuder lån, bidrag, garantier eller krediter som du som företagare kan ta del av. I vänstermenyn kan du även filtrera mellan de aktörer som erbjuder finansiering inom affärsutveckling eller export och internationalisering.

Almis logotyp, leder till en informationssida.

Almi erbjuder olika typer av lån till företagandets alla faser, från innovation till export.

Almi företagspartners logotyp, leder till en informationssida.

Energimyndigheten erbjuder lån till företag inom energiområdet, dels för utveckling av teknik, dels för tillväxt.

Exportkreditnämndens logotyp, leder till deras webbplats.

Exportkreditnämnden, EKN försäkrar dig som företagare mot risken för utebliven betalning i exportaffärer.

Naturvårdsverkets logotyp, leder till en informationssida.

Naturvårdsverket erbjuder dig som företagare projektfinansiering genom EU-kommissionens finansiella instrument för miljö och klimat, LIFE.

Nordiska Miljöfinansieringsbolagets, NEFCO logotyp, leder till en informationssida.

Nordiska miljöfinansieringsbolaget är en internationell finansieringsinstitution som erbjuder lån och investerar kapital i företag.

Nordiska projektexportfondens logotyp, leder till en informationssida.

Nordiska projektexportfonden erbjuder villkorslån till förstudier i samband med internationalisering där positiva miljöeffekter kan skapas.

Almis logotyp, leder till en informationssida.


Nordic Climate Facility
erbjuder bidrag till nordiska företag och organisationer för innovativa klimatprojekt i utvecklingsländer.

Tillväxtverkets logotyp, leder till en informationssida.

Tillväxtverket erbjuder små och medelstora företag stöd för att utveckla och expandera sina verksamheter.

Sidas logotyp, leder tillen informationssida.

Sida erbjuder olika typer av finansieringslösningar och stödjer insatser som Sverige har särskilt kunnande och erfarenhet inom.

Svensk exportkredits logotyp, leder till en informationssida.

Svensk exportkredit, SEK erbjuder lån direkt till exportföretag och till företagens kunder för att stärka internationella konkurrenskraften.

Swedfunds logotyp, leder till en informationssida.

Swedpartnership erbjuder ditt företag etableringsstöd för investeringar på nya tillväxtmarknader.

Vinnovas logotyp, leder till en informationssida.

Vinnova stödjer små och medelstora företag genom att erbjuda olika former av innovations- och utvecklingsstöd.

Vill du hitta aktörer inom offentlig finansiering?

Verksamts logotyp och tagline.

Verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du mer information om offentlig finansiering för dig som vill utveckla ditt företag.

Vill du söka bidrag genom crowdfunding?

Film (0:57 min): Jon Widegren, grundare av Flippin´ Burgers, berättar hur han använde sig av crowdfundning.

Läs mer om hur du går tillväga på verksamt.selänk till annan webbplats.

Vill du lära dig mer om finansiering?

Arash Sangari, projektledare, och Cecilia Ankarstig, programansvarig.

I Finansieringspoddenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du lära dig mer om extern finansiering och följa några entreprenörer på en finansieringsresa till USA.

Vill din organisation vara med i guiden?

Arash Sangari, projektledare, och Cecilia Ankarstig, programansvarig.

Hör av dig till oss på e-post så kan vi hjälpa dig.