Övrigt

Här hittar du publikationer som ger dig omvärldsbevakning inom övriga områden.

Bioinnovations årsrapport

Ta del av projektresultat och kommande satsningar.

Rapport: Bioinnovation 2020 (blädderbar e-publikation) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utgiven: juni 2020

Rebuilding a More Sustainable Fashion Industry After COVID-19

The COVID-19 pandemic and the resulting societal and economic shutdowns required to contain it present the apparel, footwear, and textile industries with unprecedented challenges. But while this crisis strains their commitment to sustainability, it simultaneously demands that companies accelerate their progress on sustainable initiatives in order to be competitive in the market that will emerge after the pandemic.

Report: Rebuilding a More Sustainable Fashion Industry After COVID-19 (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utgiven: april 2020

The heat is on!

Klimatsmarta och kostnadseffektiva lösningar för luftkonditionering står högt på agendan i Gulfregionens länder. Efterfrågan på svenska lösningar är stor även i Europa. Nya miljömål leder till förändrade regelverk där smart teknik ska implementeras som kan maximera energieffektivitet och minimerar utsläppen.

Business Sweden har gjort en översikt över vilka förändringar som genomförs i fjärrvärmesektorn för att möta morgondagens efterfrågan.

Rapport: The heat is on! (pdf in English) Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Utgiven: april 2020

Rapport från EU-projektet Heat Roadmap Europe

Heat roadmap Europe tar fram strategier för de 14 största EU-länderna. Här kan du läsa resultatet för Sverige.

Informationssida med länk till rapporten Heat Roadmap Sweden Länk till annan webbplats.

Utgiven: oktober 2018

Vad är statens roll i omställningen till klimatneutrala konstruktionsmaterial?

Det råder kunskapsbrist kring hur valet av konstruktions­material påverkar utsläppen av växthusgaser och byggnaders funktionalitet i ett livscykelperspektiv. Det talar för att staten inte bör förorda något specifikt material i omställningen till klimatneutrala byggnader. På så vis skapas bättre förutsättningar för flervåningshus i trä och möjligheter för utveckling av klimatneutral cement.

Läs rapporten: Vad är statens roll i omställningen till klimatneutrala konstruktionsmaterial? Länk till annan webbplats.

Utgiven: mars 2018

Internationella erfarenheter av plastförbud

Många länder runt om i världen har infört plastförbud. I denna omvärldsbevakning beskrivs vilka effekter detta förbud har haft på plastanvändandet. En huvudfråga har varit att beskriva vilka, om några, effekter det införda förbuden har haft på den tekniska utvecklingen mot hållbarare material.

Läs rapporten: Förbud och dess effekter på teknisk utveckling Länk till annan webbplats.

Utgiven: februari 2018