Energisektorn

Här kan du hitta publikationer som ger dig en bred omvärldsbevakning inom energisektorn.

Offshore wind Outlook 2019

World Energy Outlook Spedial Report

För att ladda ner rapporten måste du ange dina kontaktuppgifter

Report: Offshore Wind Outlook 2019 (in English)länk till annan webbplats

Utgiven: 2019

Urban energy report 2019

Rapport från Sweco om urban energy

Urban energy report, blädderbar pdf (in English)länk till annan webbplats

Utgiven: 2019

EEI eMagazine Autumn 2019

European Energy Innovation, EEI har kommit ut med sitt höstmagasin.

EEI eMagazine Autumn 2019, blädderbar pdf (in English)länk till annan webbplats

Utgiven: 2019

EEI eMagazine Summer 2019

European Energy Innovations sommarmagasin.

EEI eMagazine Summer 2019, blädderbar pdf (in English)länk till annan webbplats

Utgiven: sommar 2019

Bioenergy from Boreal forest

As this report highlights, wood energy potential could be further enhanced by collecting a larger share of logging residues. Just over half of Swedish forest fellings come in the form of roundwood from tree trunks, which are harvested for lumber, other wood products, pulp and paper. While processing residues are already converted to bioenergy, felling residues – such as tree stumps and “slash” from branches and small trees – could also provide a sustainable bioenergy source.

Download the publication (PDF) (in English)länk till annan webbplats

Utgiven: mars 2019

Statistics and forecast

This is quarterly edition of statistics and forecasts for the Wind Power Market, covering data from turbine manufacturers and wind power developers acting on the Swedish market (estimated
coverage is 100 percent respectively 95 percent of the total Swedish market).

Statistics and forecast (PDF) (in English)länk till annan webbplats

Utgiven: april 2019

Svensk vindkraft kan minska
klimatutsläppen med 50 procent

I denna rapport ger nätverket Vindkraftens klimatnytta sin syn på varför det är viktigt med en fortsatt hög takt i vindkraftsutbyggnaden och presenterar 10 förslag baserat på vindkraftens klimatnytta.

Svensk vindkraft kan minska klimatutsläppen med 50 procent (PDF)länk till annan webbplats

Utgiven: april 2019

EEI eMagazine Spring 2019

European Energy Innovation, EEI har kommit ut med sitt vårmagasin.

EEI eMagazine Spring 2019, blädderbar pdf (in English)länk till annan webbplats

Utgiven: mars 2019

Rapport China's Belt & Road Initiative

Business Sweden har gett ut en rapport där du kan läsa om vad Kinas megaprojekt Belt & Road-initiativ innebär för svenska företag.

Information om China's Belt & Road Initiativelänk till annan webbplats

Utgiven: februari 2019

Ny karttjänst över Sveriges vindkraftverk

Den nya nationella karttjänsten Vindbrukskollen visar planerade och byggda vindkraftverk i Sverige. Vindbrukskollen ges ut av länsstyrelserna.

Vindbrukskollenlänk till annan webbplats

Utgiven: december 2018

Vi är fler, men använder inte mer el

Förra året låg elanvändningen i Sverige på samma nivå som år 1990 – trots att befolkningsmängden ökat med ungefär 1,5 miljoner. Totalt producerades 160,5 TWh el i Sverige, vilket var mer än vad vi konsumerade. Det framgår av Energimyndighetens årliga undersökning om produktion och användning av el och fjärrvärme.

Statistik från Energimyndigheten om produktion och användning av el och fjärrvärmelänk till annan webbplats      

EEI eMagazine Winter 2018

European Energy Innovation, EEI har kommit ut med sitt vintermagasin.

EEI eMagazine Autumn 2018, blädderbar pdf (in English)länk till annan webbplats

Utgiven: december 2018

Rapport från EU-projektet Heat Roadmap Europe

Heat roadmap Europe tar fram strategier för de 14 största EU-länderna. Här kan du läsa resultatet för Sverige.

Informationssida med länk till rapporten Heat Roadmap Swedenlänk till annan webbplats

Utgiven: oktober 2018

EEI eMagazine Autumn 2018

European Energy Innovation, EEI har kommit ut med sitt höstmagasin.

EEI eMagazine Autumn 2018, blädderbar pdf (in English)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utgiven: hösten 2018

EEI eMagazine Summer 2018

European Energy Innovations sommarmagasin. Tema energi­effektivisering.

EEI eMagazine Summer 2018, blädderbar pdf (in English)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utgiven: sommar 2018

Energiläget 2018

Energimyndigheten har publicerat Energiläget 2018. Det är en översikt som på några få sidor ger en samlad och lättillgänglig bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige.

Energiläget 2018länk till annan webbplats

Utgiven: juni 2018

Svag ökning i biogasproduktionen i Sverige under 2017

Energimyndigheten publicerar nu statistikrapporten Produktion och användning av biogas och rötrester år 2017. Rapporten visar att den svenska biogasproduktionen ökade med knappt 2,5 procent under 2017. Största användningsområden för producerad biogas är inom fordonsgas och värme.

Informationssida med länk till rapporten Produktion och användning av biogas och rötrester år 2017länk till annan webbplats

Utgiven: oktober 2018

Energiåret 2017

Energiåret innehåller årsstatistik från medlemsföretagens verksamheter inom Energiföretagen Sverige. Det innefattar grafer och tabeller med förklarande texter uppdelade i sju huvudområden: Elmarknaden, Sveriges totala energitillförsel, Elanvändningen, Elproduktion, Miljö och klimat, Elnät, Fjärrvärme och Fjärrkyla.

Till alla delrapporter för energiåret 2017länk till annan webbplats

Utgiven: löpande från juni 2018

Energiläget 2018 – en översikt

Trycksak från Energimyndigheten som ger en översiktlig bild av energiläget i Sverige.

Ladda ner Energiläget 2018 från Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Utgiven: 2018

Energivärlden.se

Energimyndigheten står bakom webbplatsen Energivärlden.se som är en digital mötesplats för dialog och kunskapsutbyte över sektorsgränserna. På webbplatsen presenteras goda exempel, fördjupande analyser och spännande intervjuer.

Energivarlden.selänk till annan webbplats

EEI eMagazine Spring 2018

European Energy Innovations vårmagasin. Tema bioenergi och transport.

EEI eMagazine Spring 2018, blädderbar pdf (in English)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utgiven: våren 2018

Användning av biogas ökar starkt

Ny statistik från Energimyndigheten visar att användningen av biogas gick upp med 30 procent mellan 2016 och 2017.

Rapport från Energimyndigheten, Produktion och användning av biogas och rötrester år 2017länk till annan webbplats

World Energy Investment 2018

This edition of World Energy Investment provides a wealth of data and analysis for decision making by governments, the energy industry and financial institutions to set policy frameworks, implement business strategies, finance new projects and develop new technologies.

Report World Energy Investment 2018 (in English)

Utgiven: 2018

Rekordnivåer av förnybar energi i Sverige

Trenden med ökad användningen av förnybara energikällor fortsätter i Sverige och 2017 kunde rekordnivåer noteras både för biobränslen och vindkraft. Samtidigt minskar användningen av fossil energi.

Statistik från Energimyndigheten om årliga energibalanserlänk till annan webbplats

Tracking Clean Energy Progress 2017

This year, the report includes a special feature on clean energy innovation, which brings the world’s best data on public and private investment in research, development, and demonstration (RD&D) in one place.

Download the report Tracking Clean Energy Progress 2017 (in English)länk till annan webbplats

Utgiven: Maj 2017

National Survey Report of PV Power Applications in Sweden - 2016

Den svenska solcellsmarknaden fortsatte att växa under 2016. Under året installerades det 79,2 MW, en ökning med 63 procent jämfört med den 48,4 MW som installerades 2015.

Svensk sammanfattning om PV Power Applications in Swedenlänk till annan webbplats

Fullständig rapport om PV Power Applications in Sweden (in English)länk till annan webbplats

Renewable Energy and Jobs - Annual Review 2018

Renewable Energy and Jobs, presents the status of employment, both by technology and in selected countries, over the past year. Jobs in the sector (including large hydropower) increased 5.3 % in 2017, for a total of 10.3 million people employed worldwide, according to this fifth edition in the series.

Report: Renewable Energy and Jobs - Annual Review 2018länk till annan webbplats

Read a summary of the report on irena.orglänk till annan webbplats