Energisektorn

Här kan du hitta publikationer som ger dig en bred omvärldsbevakning inom energisektorn.

EEI eMagazine Winter

European Energy Innovations vintermagasin.

EEI eMagazine Winter 2020, blädderbar pdf (in English)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utgiven: oktober 2020

How PV-PlusStorage Will Compete With Gas Generation in the U.S.

This report by BloombergNEF shows how the combination of solar power plants and battery storage can be a clean, economic alternative to an increasingly large share of U.S. gas generation. Its analysis provides valuable insight on a techno-economic trend that lies at the heart of the future of the U.S. power sector and its decarbonization.

Report: How PV-PlusStorage Will Compete With Gas Generation in the U.S. (pdf)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utgiven: november 2020

Renewables 2020

Medan efterfrågan på olja, gas och kol sjunker i spåren av Covid-19-krisen ökar efterfrågan och investeringarna i förnybar energi. Driven av Kina och USA kommer nya tillskott av förnybar kraftkapacitet över hela världen att öka till en rekordnivå på nästan 200 GW i år. Det skriver International Energy Agency i rapporten Renewables 2020.

Rapport: Renewables 2020 executive summary (pdf)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utgiven: november 2020

World Energy Outlook 2020

Utsläppen från energisektorn beräknas minska med sju procent i år på grund av coronapandemin. Förnybar energi är den enda energikälla som har fortsatt växa under året och är det som gäller i framtiden. Redan om fem år kommer förnybart att vara en större källa för el än kol enligt rapport från Internationella energimyndigheten.

Report: World Energy Outlook Executive Summary (pdf)länk till annan webbplats

Utgiven: oktober 2020

EEI eMagazine Autumn

European Energy Innovations höstmagasin.

EEI eMagazine Autumn 2020, blädderbar pdf (in English)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utgiven: oktober 2020

Renewables beat fossil fuels

Sol, vind, vatten och bioenergi har under årets sex första månader producerat 40 procent av den elektricitet EU kräver. Fossila bränslen stod för 34 procent. Det visar en ny rapport från den Londonbaserade tankesmedjan Ember.

Rapport: Renewables beat fossil fuels (pdf)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utgiven: juli 2020

Best Practices for Electrifying Rural Health Facilities with Decentralised Renewable Energy

DRE solutions offer the cleanest, cheapest and smartest solution to electrify rural health care facilities in most cases. DRE is not just an essential pillar to empower health care facilities and vulnerable citizens in their fight against COVID-19, but also a promising catalyst to power tomorrow’s local economies and speed up post-disease socio-economic recovery.

Rapport: Best Practices for Electrifying Rural Health Facilities with Decentralised Renewable Energy (pdf) länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utgiven: juli 2020

Spillvärme i Europa

EU-projektet So What utvecklar ett digitalt verktyg för att underlätta samarbeten mellan industrier och energiföretag och presenterar nu två rapporter om hur man kan skapa affärsmodeller och överbrygga hinder för att ta vara på dessa energiflöden.

Rapport: Current barriers to industrial WH/C recovery and exploitation (pdf)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Rapport: Current Contractual Arrangements for WH/C exploitation (pdf)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utgivna: maj 2020

Global Trends in Renewable Energy Investment 2020

A new report shows that renewable energy is more cost-effective than ever – providing an opportunity to prioritize clean energy in economic recovery packages and bring the world closer to meeting the goals of the Paris Agreement.

Global Trends in Renewable Energy Investment 2020 — from the UN Environment Programme (UNEP), the Frankfurt School-UNEP Collaborating Centre and BloombergNEF (BNEF), analyzes 2019 investment trends, and clean energy commitments made by countries and corporations for the next decade.

Rapport: Global Trends in Renewable Energy Investment 2020 (in English)länk till annan webbplats

Utgiven: juni 2020

International Principles for the Prioritisation of Grid Connections

Energimarknadsinspektionen (Ei) har fått i uppdrag av regeringen att analysera kapacitetsbristen ur flera perspektiv.

Rapporten innehåller information om hur de studerade länderna hanterar anslutningar vid kapacitetsbrist med särskilt fokus på om prioriteringar av vissa anläggningar sker samt om länderna tillämpar så kallad "connect and manage", där anläggningar kan anslutas under förutsättning att fullt effektuttag inte garanteras vid alla tider.

Rapport: International Principles for the Prioritisation of Grid Connectionslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utgiven: maj 2020

Framtidens digitala
kompetensbehov –
en delphiinspirerad studie

Studien presenterar 30 svenska experters syn på hur dagens arbetsliv kommer att förändras i spåren av den digitala utvecklingen på tio års sikt.

Rapport: Framtidens digitala kompetensbehov – en delphiinspirerad studielänk till annan webbplats

Utgiven: april 2020

Snapshot of Global PV Markets

Globalt var den årliga installerade effekten solel tolv procent högre år 2019 än år 2018, enligt preliminär statistik från IEA-PVPS. Ungefär 115 GW installerades 2019, så att vi nu är uppe i 630 GW i hela världen.

Sverige ligger bra till i statistiken med en ökning av installerad effekt på 70 procent förra året.

Rapport: Snapshot of Global PV Markets (in English) länk till annan webbplats

Utgiven: april 2020

Sustainable Energy Transformation

Opportunities in the Southeast Asia Energy Sector.

Rapporten beskriver Sydostasiens centrala betydelse för den ekonomiska tillväxten och de mål och utmaningar som finns i nuvarande energimix. Därutöver pekas ett antal möjligheter ut för små och medelstora energiföretag som önskar exportera till dessa marknader. Sex länder ingår i studien: Filippinerna, Indonesien, Malaysia, Singapore, Thailand och Vietnam.

Rapport: Sustainable Energy Transformation (in English) PDF

Utgiven: januari 2020

The 2020 Global Energy Talent Index

The fourth annual Global Energy Talent Index (GETI) report is available for download. The report looks at the role of culture on employment trends within the energy industry.

Rapport: The 2020 Global Energy Talent Index pdf (in English) länk till annan webbplats

Utgiven: januari 2020

Så kan flexibilitet frigöra kapacitet

Nu finns slutrapporten i Forum för smarta elnäts projekt om flexibilitet för ökad kapacitet och effektiv nätdrift. Rapporten innehåller ett urval av internationella och svenska exempel på hur flexibilitetslösningar används för att snabbare möta effektbehov och bana väg för mer förnybar el.

Rapport: Så kan flexibilitet frigöra kapacitetlänk till annan webbplats

Utgiven: december 2019

Market analysis - U.S

Forum för smarta elnät har gjort en marknadsanalys om möjligheter och utmaningar för företag inom smarta elnät och angränsande områden på den amerikanska marknaden.

Rapport: Smart Grid Market analysis: U.S pdf (in English)PDF

Utgiven: 2019

Market analysis - UK

Forum för smarta elnät har gjort en marknadsanalys om möjligheter och utmaningar för företag inom smarta elnät och angränsande områden på den brittiska marknaden.

Rapport: Smart Grid Market analysis: UK pdf (in English)PDF

Utgiven: 2019

Market analysis – India

Forum för smarta elnät har gjort en marknadsanalys om möjligheter och utmaningar för företag inom smarta elnät och angränsande områden på den indiska marknaden.

Rapport: Smart Grid Market analysis: India pdf (in English)PDF

Utgiven: 2019


Market analysis – Germany

Forum för smarta elnät har gjort en marknadsanalys om möjligheter och utmaningar för företag inom smarta elnät och angränsande områden på den tyska marknaden.

Rapport: Smart Grid Market analysis: Germany pdf (in English)PDF

Utgiven: 2019

Market analysis – China

Forum för smarta elnät har gjort en marknadsanalys om möjligheter och utmaningar för företag inom smarta elnät och angränsande områden på den chinesiska marknaden.

Rapport: Smart Grid Market analysis: China pdf (in English)PDF

Utgiven: 2019

Electromobility & India

Opportunities for engagement.

Den indiska marknaden för e-mobilitet utvecklas snabbt och den indiska regeringen har beslutat om incitament för elektrifiering av transportsektorn. Forum för smarta elnät har tillsammans med Sweden India Business Council tagit fram en rapport om möjligheter för svenska företag på den indiska marknaden för teknikområden inom e-mobilitet, till exempel laddinfrastruktur och fastighetslösningar.

Rapport: Electromobility & India- Opportunities for engagement pdf (in English)PDF

Utgiven: december, 2019

Offshore wind Outlook 2019

World Energy Outlook Spedial Report

För att ladda ner rapporten måste du ange dina kontaktuppgifter

Report: Offshore Wind Outlook 2019 (in English)länk till annan webbplats

Utgiven: 2019

Bioenergy from Boreal forest

As this report highlights, wood energy potential could be further enhanced by collecting a larger share of logging residues. Just over half of Swedish forest fellings come in the form of roundwood from tree trunks, which are harvested for lumber, other wood products, pulp and paper. While processing residues are already converted to bioenergy, felling residues – such as tree stumps and “slash” from branches and small trees – could also provide a sustainable bioenergy source.

Download the publication (PDF) (in English)länk till annan webbplats

Utgiven: mars 2019

Statistics and forecast

This is quarterly edition of statistics and forecasts for the Wind Power Market, covering data from turbine manufacturers and wind power developers acting on the Swedish market (estimated
coverage is 100 percent respectively 95 percent of the total Swedish market).

Statistics and forecast (PDF) (in English)länk till annan webbplats

Utgiven: april 2019

Svensk vindkraft kan minska
klimatutsläppen med 50 procent

I denna rapport ger nätverket Vindkraftens klimatnytta sin syn på varför det är viktigt med en fortsatt hög takt i vindkraftsutbyggnaden och presenterar 10 förslag baserat på vindkraftens klimatnytta.

Svensk vindkraft kan minska klimatutsläppen med 50 procent (PDF)länk till annan webbplats

Utgiven: april 2019

Rapport China's Belt & Road Initiative

Business Sweden har gett ut en rapport där du kan läsa om vad Kinas megaprojekt Belt & Road-initiativ innebär för svenska företag.

Information om China's Belt & Road Initiativelänk till annan webbplats

Utgiven: februari 2019

Ny karttjänst över Sveriges vindkraftverk

Den nya nationella karttjänsten Vindbrukskollen visar planerade och byggda vindkraftverk i Sverige. Vindbrukskollen ges ut av länsstyrelserna.

Vindbrukskollenlänk till annan webbplats

Utgiven: december 2018

Vi är fler, men använder inte mer el

Förra året låg elanvändningen i Sverige på samma nivå som år 1990 – trots att befolkningsmängden ökat med ungefär 1,5 miljoner. Totalt producerades 160,5 TWh el i Sverige, vilket var mer än vad vi konsumerade. Det framgår av Energimyndighetens årliga undersökning om produktion och användning av el och fjärrvärme.

Statistik från Energimyndigheten om produktion och användning av el och fjärrvärmelänk till annan webbplats      

Rapport från EU-projektet Heat Roadmap Europe

Heat roadmap Europe tar fram strategier för de 14 största EU-länderna. Här kan du läsa resultatet för Sverige.

Informationssida med länk till rapporten Heat Roadmap Swedenlänk till annan webbplats

Utgiven: oktober 2018

Energiläget 2018

Energimyndigheten har publicerat Energiläget 2018. Det är en översikt som på några få sidor ger en samlad och lättillgänglig bild av utvecklingen på energiområdet i Sverige.

Energiläget 2018länk till annan webbplats

Utgiven: juni 2018

Svag ökning i biogasproduktionen i Sverige under 2017

Energimyndigheten publicerar nu statistikrapporten Produktion och användning av biogas och rötrester år 2017. Rapporten visar att den svenska biogasproduktionen ökade med knappt 2,5 procent under 2017. Största användningsområden för producerad biogas är inom fordonsgas och värme.

Informationssida med länk till rapporten Produktion och användning av biogas och rötrester år 2017länk till annan webbplats

Utgiven: oktober 2018

Energiåret 2017

Energiåret innehåller årsstatistik från medlemsföretagens verksamheter inom Energiföretagen Sverige. Det innefattar grafer och tabeller med förklarande texter uppdelade i sju huvudområden: Elmarknaden, Sveriges totala energitillförsel, Elanvändningen, Elproduktion, Miljö och klimat, Elnät, Fjärrvärme och Fjärrkyla.

Till alla delrapporter för energiåret 2017länk till annan webbplats

Utgiven: löpande från juni 2018

Energiläget 2018 – en översikt

Trycksak från Energimyndigheten som ger en översiktlig bild av energiläget i Sverige.

Ladda ner Energiläget 2018 från Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Utgiven: 2018

Energivärlden.se

Energimyndigheten står bakom webbplatsen Energivärlden.se som är en digital mötesplats för dialog och kunskapsutbyte över sektorsgränserna. På webbplatsen presenteras goda exempel, fördjupande analyser och spännande intervjuer.

Energivarlden.selänk till annan webbplats

Användning av biogas ökar starkt

Ny statistik från Energimyndigheten visar att användningen av biogas gick upp med 30 procent mellan 2016 och 2017.

Rapport från Energimyndigheten, Produktion och användning av biogas och rötrester år 2017länk till annan webbplats

World Energy Investment 2018

This edition of World Energy Investment provides a wealth of data and analysis for decision making by governments, the energy industry and financial institutions to set policy frameworks, implement business strategies, finance new projects and develop new technologies.

Report World Energy Investment 2018 (in English)

Utgiven: 2018

Rekordnivåer av förnybar energi i Sverige

Trenden med ökad användningen av förnybara energikällor fortsätter i Sverige och 2017 kunde rekordnivåer noteras både för biobränslen och vindkraft. Samtidigt minskar användningen av fossil energi.

Statistik från Energimyndigheten om årliga energibalanserlänk till annan webbplats

Tracking Clean Energy Progress 2017

This year, the report includes a special feature on clean energy innovation, which brings the world’s best data on public and private investment in research, development, and demonstration (RD&D) in one place.

Download the report Tracking Clean Energy Progress 2017 (in English)länk till annan webbplats

Utgiven: Maj 2017

National Survey Report of PV Power Applications in Sweden - 2016

Den svenska solcellsmarknaden fortsatte att växa under 2016. Under året installerades det 79,2 MW, en ökning med 63 procent jämfört med den 48,4 MW som installerades 2015.

Svensk sammanfattning om PV Power Applications in Swedenlänk till annan webbplats

Fullständig rapport om PV Power Applications in Sweden (in English)länk till annan webbplats

Renewable Energy and Jobs - Annual Review 2018

Renewable Energy and Jobs, presents the status of employment, both by technology and in selected countries, over the past year. Jobs in the sector (including large hydropower) increased 5.3 % in 2017, for a total of 10.3 million people employed worldwide, according to this fifth edition in the series.

Report: Renewable Energy and Jobs - Annual Review 2018länk till annan webbplats

Read a summary of the report on irena.orglänk till annan webbplats