Search

Omvärldsbevakning

Här kan du läsa mer om hur olika länder och aktörer jobbar med miljöteknik.

Nedan hittar du olika typer av rapporter som innehåller information om hur olika länder jobbar med miljöteknik. I menyn till vänster kan du även ta del av fler publikationer inom energi, policy och vatten.

Vad är statens roll i omställningen till kllimatneutrala konstruktionsmaterial?

Många länder runt om i världen har infört plastförbud. I denna omvärldsbevakning beskrivs vilka effekter detta förbud har haft på plastanvändandet. En huvudfråga har varit att beskriva vilka, om några, effekter det införda förbuden har haft på den tekniska utvecklingen mot hållbarare material.

Information om rapporten Vad är statens roll i omställningen till klimatneutrala konstruktionsmaterial?länk till annan webbplats

Utgiven: Mars 2018

Internationella erfarenheter av plastförbud

Många länder runt om i världen har infört plastförbud. I denna omvärldsbevakning beskrivs vilka effekter detta förbud har haft på plastanvändandet. En huvudfråga har varit att beskriva vilka, om några, effekter det införda förbuden har haft på den tekniska utvecklingen mot hållbarare material.

Information om rapporten Förbud och dess effekter på teknisk utvecklinglänk till annan webbplats

Utgiven: Februari 2018

Omställning till hållbarare transporter

I denna rapport ingår en beskrivning och analys av åtta länders politik. Rapporten utgör en del av Energimyndighetens regeringsuppdrag om samordning av omställning i transportsektorn.

Ladda ner rapporten.PDF

Utgiven: Maj 2016

Indiens satsning på solenergi

Den här rapporten beskriver kortfattat Indiens energimix och landets beroende av kolkraft innan den redogör för Indiens storsatsning på solenergi. Fokus är på generering och användning av elenergi.

Ladda ner rapporten.PDF

Utgiven: November 2016

Vätgas kan bli stort

I denna rapport beskrivs hur produktionen och användningen av vätgas utvecklas i världen, med fokus på Japan och USA som ligger i framkant.

Ladda ner rapporten.PDF

Utgiven: December 2016

Hänt i världen hösten 2016

Tillväxtanalys samlar och analyserar kortfattat och två gånger per år händelser, trender och utvecklingsmönster i omvärlden som är strategiskt viktiga för Sveriges tillväxt. Underlaget är framtaget av Tillväxtanalys kontor i Brasilien, Indien, Japan, Kina, Stockholm och USA.

Ladda ner rapporten.PDF

Utgiven: Januari 2017

Hänt i världen våren 2016

Tillväxtanalys samlar och analyserar kortfattat och två gånger per år händelser, trender och utvecklingsmönster i omvärlden som är strategiskt viktiga för Sveriges tillväxt. Underlaget är framtaget av Tillväxtanalys kontor i Brasilien, Indien, Japan, Kina, Stockholm och USA.

Ladda ner rapporten.PDF

Utgiven: Januari 2017

Global Opportunity Report 2017

This year, business leaders worldwide rated smart water tech – technology which saves and reuses water – the biggest opportunity closely followed by knowledge for peace, which covers the opportunity of bringing digital education to conflict areas.

Ladda ner rapporten.PDF

Läs Key insightslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utgiven: Januari 2017

Internationella samarbeten för att utveckla hållbara städer

Hänt i veckan har publicerat en rapport om internationella samarbeten för att utveckla hållbara städer.

Ladda ner rapporten.PDF

Utgiven: September 2016

Pan European Networks, Government Issue 19

Pan European Networks ger en omfattande täckning av den senaste politiska utvecklingen, politiska uppdateringar och beslut. I nummer 19 av tidskriften är fokus på Brexit.

Ladda ner rapporten här.länk till annan webbplats

Utgiven: Juni 2016

Sveriges El- och naturgasmarknad

Energimarknadsinspektionen (Ei) är tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme och följer kontinuerligt utvecklingen av dessa. Rapporten redogör för utvecklingen på el- och naturgasmarknaden under 2015.

Ladda ner rapporten här.länk till annan webbplats

Utgiven: Juni 2016

Sustainable Development Goals Index

Om rapporten

Ladda ner rapporten här.PDF

Utgiven: Maj 2016

Elåret 2015

Låga elpriser, rekordhög elexport, fyra stängda kärnkraftsreaktorer senast år 2020, 98 procent elproduktion med låga koldioxidutsläpp i Sverige. Se där några fakta ur Elåret 2015 som summerar de viktiga händelserna och visar all statistik från det svenska elsystemet samt fakta från Norden. Nu finns Elåret 2015 att läsa som pdf.

Ladda ner rapporten här.PDF

Utgiven: Maj 2016

Miljöbalken – så berör den dig som företagare

Svenskt näringslivs handbok om Miljöbalken kommer nu ut i en ny upplaga. Svenskt näringsliv ger ut handboken som en hjälp för företagare att förhålla sig till reglerna.

Ladda ner handboken.PDF

Utgiven: Maj 2016

Resurseffektivitet – Färdvägar mot 2050

Den här rapporten är fortsättningen från IVA-projektet "Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft". IVA redovisar en av de första större kartläggningarna av flödena för bioråvara, betong, stål, textil samt livsmedel.

Ladda ner rapportenPDF

Utgiven: November 2015

Resurseffektivitet – Fakta och trender mot 2050

Den här rapporten från IVA-projektet "Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraft" ger en förståelse för hur framtidens konkurrenskraftiga, resurseffektiva affärsmodeller skulle kunna se ut och hur vi kan förverkliga dem.

Ladda ner rapportenPDF

Utgiven: April 2015

The Co-Benefits of Sustainable City Projects

This report aims to provide best practice insights into the economic co-benefits of green city initiatives, how they are measured and the data and methodologies used.

Ladda ner rapportenPDF

Utgiven: Oktober 2015

Hållbar stadsutveckling – En översikt av aktuella alternativ

Städer har stor betydelse för en hållbar utveckling. I den här rapporten har Tillväxtanalys, på Energimyndighetens uppdrag, uppdaterat kunskapen om hållbar stadsutveckling i ett antal länder.

Ladda ner rapportenPDF

Utgiven: April 2015

Miljöteknikstrategier i några europeiska länder

Tillväxtanalys har i denna rapport gjort en översikt över nationella miljöteknikstrategier i några europeiska länder för att dra lärdom av deras erfarenheter för att stärka svensk miljöteknik.

Ladda ner rapportenPDF

Utgiven: Juli 2014

Hänt i världen – Infrastruktur och transporter

Tillväxtanalys samlar och analyserar kortfattat och två gånger per år händelser, trender och utvecklingsmönster i omvärlden som är strategiskt viktiga för Sveriges tillväxt.

Ladda ner rapportenPDF

Utgiven: Mars 2014

Hänt i världen – Energi och hållbar utveckling

Tillväxtanalys samlar och analyserar kortfattat och två gånger per år händelser, trender och utvecklingsmönster i omvärlden som är strategiskt viktiga för Sveriges tillväxt.

Ladda ner rapportenPDF

Utgiven: Mars 2014

Har du problem att öppna publikationerna?

För att kunna öppna publikationerna i pdf-format behöver du ha rätt version av Adobe Reader installerad.

Här kan du ladda ner den senaste versionen kostnadsfrittlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tipsa oss

Kontakta oss om du har tips på intressant publikationer.

Skicka mail

Global Cleantech Innovation Index 2017

Bild ur rapporten som föreställer en vindkraftpark.

Sweden ranks third in the latest reportPDF from World Wildlife Fund, WWF and the Cleantech Group.