Guider och webbplatser

Här kan samlar vi länkar till intressanta och användbara webbplatser och guider.

Samarbete för minskat matsvinn

Att som företag minska sina förluster i livsmedelskedjan är ett effektivt sätt att minska sina kostnader och sin miljöpåverkan samtidigt. Men det kan vara svårt att veta hur man ska göra och hur man kommer igång. Därför har IVL och Rise därför tagit fram tre branschspecifika handlingar som är anpassade för grossister, mejeriindustri och fiskförädlingsindustri.

Rapporter och handledningar för minskat matsvinn Länk till annan webbplats.

WIPO GREEN – Marknadsplats för grön teknologi

Den världsomspännande organisationen för immaterialrätt WIPO (World Intellectual Property Organization) har en marknadsplats för grön teknologi.

WIPO GREEN Länk till annan webbplats.

Affärsmodell för cirkulär ekonomi

Cirkulär Business Model Canvas är en handledning som hjälper dig som coachar i affärsutveckling och dig som driver eller startar en verksamhet och strävar efter att omskapa en befintlig affärsmodell i cirkulär riktning, eller ta fram en ny som bygger på det cirkulära synsättet.

Cirkulär Business Model Canvas (pdf) Länk till annan webbplats.

Access2Markets

Denna webbplats hjälper dig som vill exportera från EU eller importera till EU. Använd "handelsassistenten" för att se information om vad som gäller för din produkt.

Access2Markets Länk till annan webbplats.

Cirkulär ekonomi

Osäker på cirkulär ekonomi? Ellen MacArthur Foundation har lanserat en öppen utbildningsplattform där allt som är värt att veta om cirkulär ekonomi är samlat.

The Circular economy learning hub (in English) Länk till annan webbplats.

Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft

För att nå riksdagens mål om ett klimatneutralt samhälle år 2045 krävs en transformation av hela samhället och många tekniksprång måste genomföras på kort tid. Fossilfritt Sverige har därför tagit initiativ till att olika branscher nu tagit fram sina egna färdplaner för hur respektive bransch ska bli fossilfri med stärkt konkurrenskraft som följd.

Färdplanerna Länk till annan webbplats.

Hållbarhetsguide

Nu finns Hållbarhetsguiden, en webbplats där företag, designer och utbildningssektorn kan hämta inspiration och verktyg för att arbeta hållbart. Hallbarhetsguiden.se hjälper den som vill lära sig mer om ekodesign och få verktyg för att minska sin klimatpåverkan.

Hållbarhetsguiden Länk till annan webbplats.