Finansiering

The State of Climate Tech 2020

Under perioden 2013-2019 har 60 miljarder USD investerats som riskkapital i tidiga faser till startups som arbetar med tekniska lösningar för minskade utsläpp av växthusgaser.

Report: The State of Climate Tech 2020länk till annan webbplats

Utgiven: september 2020

Investor Brief: Sustainability in Textiles and Fashion

För att nå en förändring inom textil- och modeindustrin krävs initierade och engagerade investerare. Rapporten pekar ut fyra nyckelområden inom textil- och modeindustrin som finanssektorn bör fokusera på; nya affärsmodeller som bidrar till att förlänga plaggens livslängd, nya resurseffektiva och innovativa produktionstekniker, ny teknik för materialåtervinning, samt teknik och informationssystem gällande spårbarhet för att synliggöra miljöpåverkan genom hela produktionskedjan ut till kund.

Investor Brief: Sustainability in Textiles and Fashion (pdf)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Publicerad: våren 2020

Exportkreditbarometer

SEK:s Exportkreditbarometer är en temperaturmätare på svensk exportindustri med svar på finansieringsbehov, tillgång till finansiering, ränte- och kronläget med mera.

Exportkreditbarometernlänk till annan webbplats

Finansieringshandboken

Almi har gett ut en finansieringshandbok där de har samlat det viktigaste företag behöver veta om finansiering. Läs om olika vägar till finansiering och vad som passar dig – och hur du lyckas med olika finansieringssätt.

Finansieringshandboken 2017/2018 från Almi (pdf)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Omvärldsanalys av gröna- och holdingfonder

I detta PM har Tillväxanalys genomfört en riktad omvärldsanalys för att samla erfarenheter och lärdomar av liknande satsningar internationellt.

Omvärldsanalys av gröna fonder och holdingfonderlänk till annan webbplats

Publicerad: oktober 2018