Finansiering

Här samlar vi publikationer om finansiering inom miljöteknik.

Riskkapitalstatistik 2022 – venture capital

Venture Capital-investeringarna är fortsatt på höga nivåer i svenska portföljbolag under 2022. Framförallt har investeringarna inom miljöteknik – Cleantech – ökat kraftigt. Det visar statistik i rapporten, Riskkapitalstatistik 2022 - venture capital. Den totala volymen av venture capital-investeringar (investeringar i tidig fas och för att finansiera utvecklingen av unga entreprenörsföretag) i svenska bolag ökade från 9,9 miljarder 2021 till 10,3 miljarder 2022.

Rapport: Riskkapitalstatistik 2022 – venture capital (pdf) Länk till annan webbplats.

Publicerad: Januari 2024

Riskkapitalstatistik – venture capital

I den här rapporten redovisas statistik över formella venture capital-investeringar i svenska portföljbolag åren 2010–2020. År 2020 har riskkapitalinvesteringarna ökat kraftigt jämfört med 2019 och uppgick till 4,81 miljarder kronor.

Rapport: Riskkapitalstatistik – venture capital 2020 (pdf) Länk till annan webbplats.

Publicerad: Januari 2022

The State of Climate Tech 2020

Under perioden 2013-2019 har 60 miljarder USD investerats som riskkapital i tidiga faser till startups som arbetar med tekniska lösningar för minskade utsläpp av växthusgaser.

Report: The State of Climate Tech 2020 Länk till annan webbplats.

Utgiven: September 2020

Investor Brief: Sustainability in Textiles and Fashion

För att nå en förändring inom textil- och modeindustrin krävs initierade och engagerade investerare. Rapporten pekar ut fyra nyckelområden inom textil- och modeindustrin som finanssektorn bör fokusera på; nya affärsmodeller som bidrar till att förlänga plaggens livslängd, nya resurseffektiva och innovativa produktionstekniker, ny teknik för materialåtervinning, samt teknik och informationssystem gällande spårbarhet för att synliggöra miljöpåverkan genom hela produktionskedjan ut till kund.

Investor Brief: Sustainability in Textiles and Fashion (pdf) Länk till annan webbplats.

Publicerad: Våren 2020

Exportkreditbarometer

SEK:s Exportkreditbarometer är en temperaturmätare på svensk exportindustri med svar på finansieringsbehov, tillgång till finansiering, ränte- och kronläget med mera.

Exportkreditbarometern Länk till annan webbplats.