Search

Fakta & statistik

Här kan du ta del av kartläggningar och information inom svensk miljöteknik.

Vi är fler, men använder inte mer el

Förra året låg elanvändningen i Sverige på samma nivå som år 1990 – trots att befolkningsmängden ökat med ungefär 1,5 miljoner. Totalt producerades 160,5 TWh el i Sverige, vilket var mer än vad vi konsumerade. Det framgår av Energimyndighetens årliga undersökning om produktion och användning av el och fjärrvärme.

Statistik från Energimyndigheten om produktion och användning av el och fjärrvärmelänk till annan webbplats

Publicerad: november 2018

Riskkapitalstatistik 2017 – venture capital

Rapport från Tillväxtanalys över formella venture capitalinvesteringar i svenska portföljbolag år 2017. Statistiken är uppdelad på statliga riskkapitalfonder, svenska privata VC-fonder och utländska VC-fonder. Syftet med rapporten är att belysa omfattningen av och förändringarna inom riskkapitalinvesteringar i Sverige.

Statistik från Tillväxtanalys över riskkapitalstatistik 2017länk till annan webbplats

Publicerad: november 2018

Fortsatt ökad kemikalieanvändning mellan 2008 och 2016.

I Sverige ökade användningen, det vill säga omsättningen av kemikalier (hälso- och miljöfarliga kemikalier, inklusive petroleumbränslen) med 4 procent mellan 2008 och 2016.

Statistik från SCB om ökad kemikalieanvändninglänk till annan webbplats

Specialrapport från IPCC om global uppvärmning

FN:s klimatpanel IPCC har presenterat sin specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning. Den pekar på stora skillnader i konsekvenser vid 1,5 graders jämfört med 2 grader.

Rapport från IPCC om global uppvärmninglänk till annan webbplats

Användning av biogas ökar starkt

Ny statistik från Energimyndigheten visar att användningen av biogas gick upp med 30 procent mellan 2016 och 2017.

Rapport från Energimyndigheten, Produktion och användning av biogas och rötrester år 2017länk till annan webbplats

Utsläpp av kodioxid per land och capita

Hos Enviromind kan du söka fram utsläpp av koldioxid per land och capita mellan åren 1960 till 2015.

Till Enviromind
länk till annan webbplats

Energiläget 2018 – en översikt

Trycksak från Energimyndigheten som ger en översiktlig bild av energiläget i Sverige.

Till Energimyndigheten där du kan ladda ner Energiläget 2018länk till annan webbplats

Utgiven: 2018

Vindkraftens utveckling i Sverige

Energimyndigheten har publicerat statistik över vindkraftens utbyggnad och produktion i Sverige under 2017.

Nyhet om vindkraftens utveckling i Sverige på Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Utgiven: April 2018

National Survey Report of PV Power Applications in Sweden - 2016

Den svenska solcellsmarknaden fortsatte att växa under 2016. Under året installerades det 79,2 MW, en ökning med 63 procent jämfört med den 48,4 MW som installerades 2015.

Läs sammanfattningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs fullständiga rapportPDF

Utgiven: Oktober 2017

Energiindikatorer 2017

Rapporten Energiindikatorer 2017 visar bland annat att den förnybara energin fortsätter att öka i Sverige och uppgick till 54 procent år 2015, beräknat enligt förnybarhetsdirektivets metod.

Ladda ner rapportenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utgiven: maj 2017

Bioekonomi - ett växande begrepp internationellt

I den här rapporten beskriver Tillväxtanalys kortfattat begreppet bioekonomi och hur USA, Japan och Finland arbetar med bioekonomistrategier.

Ladda ner rapportenPDF

Ladda ner rapporten i excel-formatExcel

Utgiven: september 2016

Energiläget i siffror 2017

Energiläget i siffror är en årlig statistiksamling som ger en översikt av den svenska energistatistiken.

Ladda ner rapporten i excel-formatExcel

Utgiven: Februari 2017

Den svenska bioekonomins utveckling

I denna rapport analyseras hur den svenska bioekonomin har utvecklats under de senaste åren.

Ladda ner rapportenPDF

Utgiven: november 2016

Energiläget i siffror 2015

Energiläget i siffror är en årlig samling som ger en översikt av den svenska energistatistiken. Energiläget innehåller information om användning och tillförsel av energi, energipriser, energimarknader och bränslemarknader liksom aktuell energi- och klimatpolitik.

Ladda ner rapportenExcel

Utgiven: Mars 2015

Värmerapporten 2015

I Värmerapporten 2015 finns fakta om uppvärmning och fjärrvärme i Sverige. Här hittar du fakta om hur det funkar, hur mycket energi som går åt till uppvärmning och hur framtiden kan tänkas se ut.

Ladda ner rapportenPDF

Utgiven: Februari 2015

Samverkan mellan små innovativa
miljöteknikföretag och kund

I Energimyndighetens studie framkommer intressanta slutsatser som kan vara till nytta för miljöteknikföretag vid val av strategier för kundsamverkan.

Ladda ner rapportenPDF

Utgiven: Oktober 2014

Statistiska centralbyrån

Här hittar du officiell statistik över området Miljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Sverige.

Har du problem att öppna publikationerna?

För att kunna öppna publikationerna i pdf-format behöver du ha rätt version av Adobe Reader installerad.

Här kan du ladda ner den senaste versionen kostnadsfrittlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tipsa oss

Kontakta oss om du har tips på intressant publikationer.

Skicka mail