Transporter

Här hittar du publikationer som ger dig omvärldsbevakning inom transporter.

The feasibility of heavy battery electric trucks

Eldrivna tunga transporter kommer inom kort vara ekonomiskt konkurrenskraftiga, enligt ny forskning. Med befintlig batteriteknik ligger vi mycket nära en tröskel som gör elektriska lastbilar kommersiellt konkurrenskraftiga och snabb laddning är viktigt och förbättrar den ekonomiska konkurrenskraften för ellastbilar. Tidigare slutsatser om sannolika begränsningar för tunga elektriska lastbilar baserades på batteriets prestanda vid den tidpunkten. Prestandan har kraftigt förändrats sen dess, och fortsätter att förbättras.

Article: The feasibility of heavy battery electric trucks Länk till annan webbplats.

Utgiven: april 2021

DI Mobilitets trendrapport Mobility Insights – MaaS

MaaS (Mobility as a Service) är en av de hetaste trenderna just nu. Men kan den få oss att ställa den privata bilen för gott? DI har kartlagt en bransch som brottas med att förändra människors beteenden och hitta nya affärsmodeller. En kartläggning av den svenska mobilitet som tjänst-marknaden

Rapport: En kartläggning av den svenska mobilitet som tjänst-marknaden (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: mars 2021

Elbilar på frammarsch

År 2030 bedöms omkring 50 procent av alla bilar som rullar på svenska vägar vara laddbar, enligt en rapport från Stockholms Handelskammare. Det innebär att utsläppen från personbilar kan minskas med 57 procent, men det förutsätter en kraftig utbyggnad av laddinfrastruktur.

Rapport: Elbilar på frammarsch (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: oktober 2020

Global EV Outlook 2020

I sin årliga statusrapport om e-mobilitet förklarar International Energy Agency, IEA, den minskade tillväxten med att hela bilmarknaden sjönk ihop i USA, att subventionerna minskade och att kunderna väntar på framtida modeller. 2019 var första året som den globala offentliga totala stödet till inköp av laddbara fordon sjönk. Det beror mest på att Kina minskade subventionerna.

Rapport: Global EV Outlook 2020 Länk till annan webbplats.

Utgiven: juni 2020

Sveriges nationella statistik för elbilar och laddinfrastruktur

Elbilsstatistik.se är Sveriges enda källa där statistik kring laddbara bilar och laddinfrastruktur finns samlat på ett och samma ställe. Här finner du grundläggande statistik som visar hur snabbt Sverige går mot en fossiloberoende fordonsflotta.

Läs mer på Elbilsstatistik.se Länk till annan webbplats.

Så klarar Sveriges transporter klimatmålen

En delrapport från IVA -projektet (Ingenjörsvetenskapsakademien) Vägval för klimatet.

Läs rapporten: Så klarar Sveriges transporter klimatmålen Länk till annan webbplats.

Utgiven: juni 2019

Statistik över elbilsförsäljningen

Utvecklingen av laddbara fordon har tagit ordentlig fart under 2018 till följd av politiska styrmedel, ökad tillgång till laddinfrastruktur och ett ökat modellutbud. En ny prognos som sträcker sig fram till 2045 visar dock att vi ännu bara är i början av en elbilsboom som kommer att accelerera vid mitten av 2020-talet. Detta är positiva nyheter som ökar möjligheten att nå våra klimatmål.

Elbilsläget 2018 Länk till annan webbplats.

Utgiven: 2019