Transporter

Här hittar du publikationer som ger dig omvärldsbevakning inom transporter.

Kollektivtrafikbarometern 2022

Hela 81 procent av svenska folket nyttjar kollektivtrafiken för resor och 48 procent av svenskarna reser kollektivt varje månad. Marknadsandelen av det motoriserade resandet fortsätter att öka men har ännu inte nått upp till nivån innan pandemin. De frekventa kollektivtrafikresenärerna har kommit tillbaka men de som tidigare växlade mellan bil och kollektivtrafik väljer nu oftare bilen.

Rapport: Kollektivtrafikbarometern 2022 (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: Februari 2023

Drivmedelsfakta 2022

I rapporten Drivmedelsfakta 2022 sammanställer Gröna Mobilister information om klimatpåverkan, förnybara andelar, råvaror och ursprungsländer hos de drivmedel som såldes i Sverige år 2021. Data från enskilda drivmedelsleverantörer presenteras, liksom nationella medelvärden.

Rapport: Drivmedelsfakta 2022 (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: November 2022

Långsiktiga scenarion för introduktion av elfordon

Elektrifiering har blivit en nyckelteknik för omställningen av både de lätta och tunga vägfordonen. Utvecklingen drivs på av starkt politiskt stöd från EU och i Sverige, sjunkande kostnader för fordon, högre acceptans hos konsumenter och skarpare strategier hos fordonstillverkarna. Den historiska trenden visar en tydlig exponentiell utveckling och scenariona pekar på att en majoritet av försäljningen av nya fordon år 2030 kan gå på el.

Rapport: Långsiktiga scenarion för introduktion av elfordon (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: November 2022


Hinner svenska transporter ställa om i tid?

Di Mobilitet har i sin sjätte upplaga av rapporten Mobility Insights kartlagt läget för omställningen av de tunga transporterna i Sverige, och försökt ge en bild av hur långt vi i praktiken har kvar till målet 2030. Vilka är pionjärerna som driver omställningen? Vilka är de stora utmaningarna? Och hur har man gjort i andra delar av världen?

Rapport: Snirklig väg mot fossilfritt (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: Oktober 2022

Vätgasens roll för tunga vägtransporter

Kraftiga åtgärder krävs för att vätgas ska kunna vara ett konkurrenskraftigt bränsle i transportsektorn på landbacken, det konstaterar Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin i en ny analys. Störst potential för vätgasdrift finns hos den långväga lastbilstrafiken, men till och med där ser det för tillfället mörkt ut: eldrift spås bara kosta hälften så mycket per fordonskilometer jämfört med vätgas.

Rapport: Vätgasens roll för tunga vägtransporter Länk till annan webbplats.

Utgiven: April 2022

The feasibility of heavy battery electric trucks

Eldrivna tunga transporter kommer inom kort vara ekonomiskt konkurrenskraftiga, enligt ny forskning. Med befintlig batteriteknik ligger vi mycket nära en tröskel som gör elektriska lastbilar kommersiellt konkurrenskraftiga och snabb laddning är viktigt och förbättrar den ekonomiska konkurrenskraften för ellastbilar. Tidigare slutsatser om sannolika begränsningar för tunga elektriska lastbilar baserades på batteriets prestanda vid den tidpunkten. Prestandan har kraftigt förändrats sen dess, och fortsätter att förbättras.

Article: The feasibility of heavy battery electric trucks Länk till annan webbplats.

Utgiven: april 2021

DI Mobilitets trendrapport Mobility Insights – MaaS

MaaS (Mobility as a Service) är en av de hetaste trenderna just nu. Men kan den få oss att ställa den privata bilen för gott? DI har kartlagt en bransch som brottas med att förändra människors beteenden och hitta nya affärsmodeller. En kartläggning av den svenska mobilitet som tjänst-marknaden

Rapport: En kartläggning av den svenska mobilitet som tjänst-marknaden (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: mars 2021

Elbilar på frammarsch

År 2030 bedöms omkring 50 procent av alla bilar som rullar på svenska vägar vara laddbar, enligt en rapport från Stockholms Handelskammare. Det innebär att utsläppen från personbilar kan minskas med 57 procent, men det förutsätter en kraftig utbyggnad av laddinfrastruktur.

Rapport: Elbilar på frammarsch (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: oktober 2020

Global EV Outlook 2020

I sin årliga statusrapport om e-mobilitet förklarar International Energy Agency, IEA, den minskade tillväxten med att hela bilmarknaden sjönk ihop i USA, att subventionerna minskade och att kunderna väntar på framtida modeller. 2019 var första året som den globala offentliga totala stödet till inköp av laddbara fordon sjönk. Det beror mest på att Kina minskade subventionerna.

Rapport: Global EV Outlook 2020 Länk till annan webbplats.

Utgiven: juni 2020

Sveriges nationella statistik för elbilar och laddinfrastruktur

Elbilsstatistik.se är Sveriges enda källa där statistik kring laddbara bilar och laddinfrastruktur finns samlat på ett och samma ställe. Här finner du grundläggande statistik som visar hur snabbt Sverige går mot en fossiloberoende fordonsflotta.

Läs mer på Elbilsstatistik.se Länk till annan webbplats.