Övrigt

Här hittar du publikationer som ger dig omvärldsbevakning inom övriga områden.

Innovationsagendan för hållbar resursanvändning

RE:Agendan är framtagen av RE:Source i samverkan med en rad experter och sätter ambitiösa mål för år 2030.

Rapport: RE:Agendan Länk till annan webbplats.

Utgiven: september 2021

Färdplan för hållbar plastanvändning

Färdplanen från Naturvårdsverket är tänkt att fungera som inspiration till handling och som en kompassriktning för alla som kan och vill bidra till att plastanvändningen blir hållbar.

Rapport: Naturvårdsverkets Färdplan för hållbar plastanvändning Länk till annan webbplats.

Utgiven: maj 2021

Hållbara livsmedelssystem

Ett förslag till definition av hållbara livsmedelssystem läggs fram och tolkas i rapporten. Företag, organisationer och myndigheter driver en mängd initiativ med hållbara livsmedelssystem i fokus. Arbetet bör underlättas genom ökad samordning, tydligare myndighetsansvar samt bättre uppföljning och kommunikation.

Rapport: Hållbara livsmedelssystem (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: april 2021

WWF:s Klimatbarometer

Sex av tio personer i Sverige oroar sig över klimatkrisen, jämfört med fyra av tio för ett år sedan. Nästan en av tre är oroade över förlusten av biologisk mångfald, vilket är en fördubbling jämfört med förra året. WWF:s Klimatbarometer visar att covid-19 påverkar oss på flera sätt. Hälften har dragit ner på sin nykonsumtion av varor för att minska klimatpåverkan och hälften uppger att de ska flyga mindre efter pandemin.

Rapport: WWF:s Klimatbarometern 2021 Länk till annan webbplats.

Utgiven: mars 2021

Artificiell intelligens krävs för att klara klimatomställningen

AI Sweden - Sveriges nationella AI-center, RISE Research Institutes of Sweden och Stockholm Resilience Center vid Stockholms universitet har tagit fram rapporten “AI i klimatets tjänst”. Materialet i rapporten ska fungera som inspiration för de myndigheter, företag och andra som är intresserade av att vidareutveckla potentialen hos AI-tekniker och deras användning för klimatutmaningen.

Rapport: AI i klimatets tjänst (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: februari 2021

The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review

Rapporten om ekonomi och biologisk mångfald har beställts av Storbritanniens finansdepartement och huvudförfattare är Partha Dasgupta, professor i nationalekonomi vid universitetet i Cambridge. Rapporten pekar på hur vår överlevnad, och därigenom också våra ekonomier, är beroende av friska ekosystem som skapar gynnsamma miljöer där vi och andra arter kan trivas och utvecklas.

The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: februari 2021

WWFs Deforestation fronts

I rapporten Deforestation Fronts (avskogningsfronter) undersöker WWF skogssituationen på 24 platser i tropiska och subtropiska regioner. Det handlar om skogar som Amazonas i Sydamerika eller Borneo i Sydostasien. Enligt WWF fortsätter avskogningen på alla de undersökta platserna.

WWFs Deforestation Fronts (in English) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utgiven: 2021

Utsläpp till vatten och slamproduktion 2018

SCB redovisar utsläppen till vatten år 2018 av näringsämnena fosfor och kväve samt syreförbrukande substanser mätt som BOD7 och COD-Cr.

Statistik: Utsläpp till vatten och slamproduktion 2018 (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utgiven: juli 2020

Biodiversitetsindex 2020

Biodiversitetsindex är Ecogains undersökning av hur de största svenska och nordiska företagen rapporterar på biologisk mångfald i sina hållbarhetsredovisningar.

Rapporten Biodiversitetsindex 2020, visar bland annat att 43 procent av de 100 största svenska bolagen nämner biologisk mångfald i sin hållbarhetsrapportering.

Rapport: Biodiversitetsindex 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utgiven: maj 2020

Fortsatt ökad kemikalieanvändning mellan 2008 och 2016

I Sverige ökade användningen, det vill säga omsättningen av kemikalier (hälso- och miljöfarliga kemikalier, inklusive petroleumbränslen) med 4 procent mellan 2008 och 2016.

Statistik från SCB om ökad kemikalieanvändning Länk till annan webbplats.

Publicerad: oktober 2018