Övrigt

Här hittar du publikationer som ger dig omvärldsbevakning inom övriga områden.

WWF:s Klimatbarometer

Sex av tio personer i Sverige oroar sig över klimatkrisen, jämfört med fyra av tio för ett år sedan. Nästan en av tre är oroade över förlusten av biologisk mångfald, vilket är en fördubbling jämfört med förra året. WWF:s Klimatbarometer visar att covid-19 påverkar oss på flera sätt. Hälften har dragit ner på sin nykonsumtion av varor för att minska klimatpåverkan och hälften uppger att de ska flyga mindre efter pandemin.

Rapport: WWF:s Klimatbarometern 2021 länk till annan webbplats

Utgiven: mars 2021

Artificiell intelligens krävs för att klara klimatomställningen

AI Sweden - Sveriges nationella AI-center, RISE Research Institutes of Sweden och Stockholm Resilience Center vid Stockholms universitet har tagit fram rapporten “AI i klimatets tjänst”. Materialet i rapporten ska fungera som inspiration för de myndigheter, företag och andra som är intresserade av att vidareutveckla potentialen hos AI-tekniker och deras användning för klimatutmaningen.

Rapport: AI i klimatets tjänst (pdf) länk till annan webbplats

Utgiven: februari 2021

The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review

Rapporten om ekonomi och biologisk mångfald har beställts av Storbritanniens finansdepartement och huvudförfattare är Partha Dasgupta, professor i nationalekonomi vid universitetet i Cambridge. Rapporten pekar på hur vår överlevnad, och därigenom också våra ekonomier, är beroende av friska ekosystem som skapar gynnsamma miljöer där vi och andra arter kan trivas och utvecklas.

The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review (pdf) länk till annan webbplats

Utgiven: februari 2021

WWFs Deforestation fronts

I rapporten Deforestation Fronts (avskogningsfronter) undersöker WWF skogssituationen på 24 platser i tropiska och subtropiska regioner. Det handlar om skogar som Amazonas i Sydamerika eller Borneo i Sydostasien. Enligt WWF fortsätter avskogningen på alla de undersökta platserna.

WWFs Deforestation Fronts (in English)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utgiven: 2021

Utsläpp till vatten och slamproduktion 2018

SCB redovisar utsläppen till vatten år 2018 av näringsämnena fosfor och kväve samt syreförbrukande substanser mätt som BOD7 och COD-Cr.

Statistik: Utsläpp till vatten och slamproduktion 2018 (pdf)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utgiven: juli 2020

Biodiversitetsindex 2020

Biodiversitetsindex är Ecogains undersökning av hur de största svenska och nordiska företagen rapporterar på biologisk mångfald i sina hållbarhetsredovisningar.

Rapporten Biodiversitetsindex 2020, visar bland annat att 43 procent av de 100 största svenska bolagen nämner biologisk mångfald i sin hållbarhetsrapportering.

Rapport: Biodiversitetsindex 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utgiven: maj 2020

Fortsatt ökad kemikalieanvändning mellan 2008 och 2016

I Sverige ökade användningen, det vill säga omsättningen av kemikalier (hälso- och miljöfarliga kemikalier, inklusive petroleumbränslen) med 4 procent mellan 2008 och 2016.

Statistik från SCB om ökad kemikalieanvändninglänk till annan webbplats

Publicerad: oktober 2018