Övrigt

Här hittar du publikationer som ger dig omvärldsbevakning inom Fakta och statistik/övriga områden.

Marine Biobased Building Materials

This Technical Playbook on Marine Biobased Building Materials aims to overcome barriers due to lack of technical understanding amongst policymakers and planners. The playbook is designed as a technical and holistic guidance with the aim to provide practical guidance for policymakers and planners across the Nordic countries.

Report: Marine Biobased Building Materials (in English) Länk till annan webbplats.

Utgiven: Maj 2024

Svårt för konsumenter att avslöja greenwashing

Konsumenter vill köpa miljö- och klimatanpassade produkter. Men i dag finns det alldeles för många påståenden och märkningar och få vet vad de faktiskt betyder. Det visar en ny internationell undersökning, som Sveriges Konsumenter står bakom.

Rapport: The great green maze (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: November 2023

WWF:s Klimatbarometer

WWF:s Klimatbarometer undersöker svenska folkets opinion runt klimat och hur man ser på klimatfrågan och förlusten av biologisk mångfald. WWF har även undersökt hur befolkningen agerar i klimatfrågan och vad man vill att beslutsfattare ska göra.

Rapporter: WWF:s Klimatbarometer Länk till annan webbplats.

Utgivning: Årligen

Utsläpp till vatten och slamproduktion

Naturvårdsverket ansvarar för framtagande av data vartannat år om utsläpp till vatten i Sverige från större punktkällor. Dels handlar det om tillståndspliktiga kommunala reningsverk samt massa- och pappersindustrin och viss övrig kustindustri med rening i egen regi. Det handlar också om kvalitet och användning av det slam som produceras vid reningsverken. Statistiken publiceras på SCB:s webbplats.

Statistik: Utsläpp till vatten och slamproduktion – Kommunala reningsverk, skogsindustri samt viss övrig industri Länk till annan webbplats.

Utgivning: Årligen

Hållbarhet integreras i aktieportföljer inom skogsindustrin utan negativ effekt på avkastningen

Hänsyn till social hållbarhet och miljö genom så kallade ESG-värderingar, kan integreras i aktieportföljer utan att det får negativa effekter på avkastningen. Det visar rapporten ”Incorporating ESG into optimal stock portfolios for the global timber & forestry industry”.

Rapport: Incorporating ESG into optimal stock portfolios for the global timber & forestry industry (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: Mars 2023

Mot en mer hållbar blå ekonomi i Sverige

Den här rapporten har gjorts på uppdrag av Formas i samarbete med Vinnova och Mistra och i dialog med Havs- och vattenmyndigheten och Regeringskansliet i syfte att ge en kortfattad och framåtblickande sammanfattning av hur en transformativ omställning mot en mer hållbar blå ekonomi kan ske i Sverige, och därmed också bidra till en mer hållbar utveckling utanför Sverige.

Rapport: Towards a sustainable blue economy in Sweden (pdf in English) Länk till annan webbplats.

Utgiven: Mars 2023

Living Planet Report 2022

Budskapet är tydligt: krisen för den biologiska mångfalden är värre än någonsin. Årets rapport visar att populationer av vilda ryggradsdjur i snitt har minskat med 69% sedan 1970. Men det finns hopp och lösningar.

Rapport: Living Planet Report 2022 Länk till annan webbplats.

Utgiven: Oktober 2022

Åtgärder för att minska bly i dricksvatten

Den tekniska rapporten från WHO ger vägledning om hur man ska bedöma och hantera blyföroreningar i dricksvattensystem. Informationen är i första hand avsedd för vattenleverantörer och myndigheter som ansvarar för att övervaka säkerheten kring dricksvatten.

Report: Lead in drinking-water: Health risks, monitoring and corrective actions (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utgiven: Augusti 2022

Healthy water cities: From sewer to health booster

Health and safety risks are increasing across the world due to flooding, droughts and polluted water. What can we expect from the future? IPCC’s latest report shows that scientists now have more proof than before that climate change is causing these changes in weather patterns. “Europe is warming faster than the rest of the world”, IPCC says. “No matter how greenhouse gas emissions evolve, there will be more and more intense heat”.

Report: Healthy water cities: From sewer to health booster Länk till annan webbplats.

Utgiven: Januari 2022

Innovationsagendan för hållbar resursanvändning

RE:Agendan är framtagen av RE:Source i samverkan med en rad experter och sätter ambitiösa mål för år 2030.

Rapport: RE:Agendan Länk till annan webbplats.

Utgiven: September 2021

Färdplan för hållbar plastanvändning

Färdplanen från Naturvårdsverket är tänkt att fungera som inspiration till handling och som en kompassriktning för alla som kan och vill bidra till att plastanvändningen blir hållbar.

Rapport: Naturvårdsverkets Färdplan för hållbar plastanvändning Länk till annan webbplats.

Utgiven: Maj 2021

Hållbara livsmedelssystem

Ett förslag till definition av hållbara livsmedelssystem läggs fram och tolkas i rapporten. Företag, organisationer och myndigheter driver en mängd initiativ med hållbara livsmedelssystem i fokus. Arbetet bör underlättas genom ökad samordning, tydligare myndighetsansvar samt bättre uppföljning och kommunikation.

Rapport: Hållbara livsmedelssystem (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: April 2021

Artificiell intelligens krävs för att klara klimatomställningen

AI Sweden - Sveriges nationella AI-center, RISE Research Institutes of Sweden och Stockholm Resilience Center vid Stockholms universitet har tagit fram rapporten “AI i klimatets tjänst”. Materialet i rapporten ska fungera som inspiration för de myndigheter, företag och andra som är intresserade av att vidareutveckla potentialen hos AI-tekniker och deras användning för klimatutmaningen.

Rapport: AI i klimatets tjänst (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: Februari 2021

The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review

Rapporten om ekonomi och biologisk mångfald har beställts av Storbritanniens finansdepartement och huvudförfattare är Partha Dasgupta, professor i nationalekonomi vid universitetet i Cambridge. Rapporten pekar på hur vår överlevnad, och därigenom också våra ekonomier, är beroende av friska ekosystem som skapar gynnsamma miljöer där vi och andra arter kan trivas och utvecklas.

The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: Februari 2021

WWFs Deforestation fronts

I rapporten Deforestation Fronts (avskogningsfronter) undersöker WWF skogssituationen på 24 platser i tropiska och subtropiska regioner. Det handlar om skogar som Amazonas i Sydamerika eller Borneo i Sydostasien. Enligt WWF fortsätter avskogningen på alla de undersökta platserna.

WWFs Deforestation Fronts (in English) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utgiven: 2021