Cirkulär ekonomi

Här hittar du publikationer som ger dig omvärldsbevakning inom cirkulär ekonomi.

Betong & Burgare

Vad ska vi göra för att få till en hållbar förbrukning? En ny RE:Source-rapport fokuserar på att besvara den frågan, avgränsad till våra två största resursflöden; Livsmedelssektorn och Byggsektorn.

Rapport: Betong & Burgare (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: januari 2021

Rapporter från Delegationen för cirkulär ekonomi

Delegationen för cirkulär ekonomi ska stödja arbetet med att ställa om hela Sverige till en cirkulär ekonomi. Det gör man bland annat genom att upptäcka hinder och vilken information och vilka utbildningar som behövs.

Här finns delrapporter, förslag och rapporter som Delegationen har varit med att arbeta fram:

Delegationens rapporter. Länk till annan webbplats.

Plastrapporten 2021

Orkla Sverige presenterar för första gången Plastrapporten. Plastrapporten 2021 belyser det svenska systemet för plaståtervinning och förutsättningarna för förpackningar med mindre miljöpåverkan. Med rapporten hoppas företaget belysa förutsättningarna och vägarna till ett cirkulärt system i Sverige.

Rapport: Plastrapporten 2021 (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: februari 2021

The Circularity Gap report

Solutions for a linear world that consumes over 100 billion tonnes of materials and has warmed by 1-degree.

The Circularity Gap report 2021 (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: februari 2021

Circular Economy Outlook Report 2021
Cirkulär ekonomi i Sverige – nuläge och framtid

Cirka 100 av de största bolagen har tillfrågats, varav 35 har inkommit med svar. Av rapporten framgår att 77 procent av företagen har cirkularitet i sin strategi och 57 procent även satt mätbara mål.

Circular Economy Outlook Report 2021 (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: februari 2021

Handlingsplan för omställning av Sverige

Handlingsplanen utgår från den nationella strategin för cirkulär ekonomi som regeringen beslutade om i somras. Handlingsplanen listar åtgärder inom de fyra fokusområden som pekas ut i strategin för cirkulär ekonomi.

Cirkulär ekonomi – Handlingsplan för omställning av Sverige Länk till annan webbplats.

Utgiven: 2021

How the circular economy tackles climate change

The gather in New York for Climate Week NYC, the Ellen MacArthur Foundation, in collaboration with Material Economics, has launched Completing the Picture: How the Circular Economy Tackles Climate Change. The paper reveals the need for a fundamental shift in the global approach to tackling climate change.

Läs rapporten:  How the circular economy tackles climate change (PDF) Länk till annan webbplats.

Utgiven: september 2019

Trender inom cirkulär ekonomi

Nu finns en ny branschrapport från återvinningsindustrierna som lyfter trender inom cirkulär ekonomi och återvinningsbranschen.

Rapport: Trender inom cirkulär ekonomi Länk till annan webbplats.

Utgiven: 2019