Cirkulär ekonomi

Här hittar du publikationer som ger dig omvärldsbevakning inom cirkulär ekonomi.

Tretton steg för att öka återbruket av installationer

Allt fler beställare frågar efter cirkulära installationer av till exempel el, värme- och ventilationssystem i byggnader. Går det att skapa installationer utan avfall, där allt återgår till att bli en resurs i en cirkulär process? Det har IVL undersökt och presenterar nu tretton steg för att öka återbruket inom installationsbranschen.

Läs mer och ladda ned rapporten på ivl.se Länk till annan webbplats.

Utgiven: juni 203

Framtidens mineralbehov kan täckas utan djuphavsbrytning

För att stödja övergången till ett fossilfritt samhälle behöver världen mineraler. Men enligt en ny rapport från forskningsinstitutet Sintef kan efterfrågan på mineraler minskas med upp till 58 procent med hjälp av nya tekniker och cirkulära metoder.

Report: “The Future Is Circular: Circular Economy and Critical Minerals for the Green Transition" (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: November 2022

Circularity Gap Report 2022

The Reports provide high-level insights into the globe’s material flows and key levers for transitioning to circularity. They also support decision-makers with clear metrics, global data and a measurement of the circular economy to guide their action.

Report: Circularity Gap Report 2022 Länk till annan webbplats.

Utgiven: 2022

Circular Business Toolkit för nya textila designprocesser

Nu lanseras Circular Business Toolkit, en bok med inspiration, kunskap och insikter från flera års forskning, feasibility studies och pilotprojekt. Boken är skapad med ambitionen att hjälpa företag som på allvar vill arbeta med hållbarhetsfrågor och accelerera sin omställning till en cirkulär och hållbar ekonomi

Bok: Circular Business Toolkit Länk till annan webbplats.

Utgiven: 2022

Betong & Burgare

Vad ska vi göra för att få till en hållbar förbrukning? En ny RE:Source-rapport fokuserar på att besvara den frågan, avgränsad till våra två största resursflöden; Livsmedelssektorn och Byggsektorn.

Rapport: Betong & Burgare (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: januari 2021

Rapporter från Delegationen för cirkulär ekonomi

Delegationen för cirkulär ekonomi ska stödja arbetet med att ställa om hela Sverige till en cirkulär ekonomi. Det gör man bland annat genom att upptäcka hinder och vilken information och vilka utbildningar som behövs.

Här finns delrapporter, förslag och rapporter som Delegationen har varit med att arbeta fram:

Delegationens rapporter Länk till annan webbplats.

Plastrapporten 2021

Orkla Sverige presenterar för första gången Plastrapporten. Plastrapporten 2021 belyser det svenska systemet för plaståtervinning och förutsättningarna för förpackningar med mindre miljöpåverkan. Med rapporten hoppas företaget belysa förutsättningarna och vägarna till ett cirkulärt system i Sverige.

Rapport: Plastrapporten 2021 (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: februari 2021

The Circularity Gap report

Solutions for a linear world that consumes over 100 billion tonnes of materials and has warmed by 1-degree.

The Circularity Gap report 2021 (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: februari 2021