Cirkulär ekonomi

Här hittar du publikationer som ger dig omvärldsbevakning inom cirkulär ekonomi.

Circular business models: Where does Swedish industry stand?

Svensk tillverkningsindustri behöver ställa om från ineffektiva och resurskrävande linjära affärsmodeller till resurseffektiva och hållbara cirkulära, annars riskerar företagen att tappa konkurrensfördelar och försena den hållbara omställningen. I en rapport från Entreprenörskapsforum framkommer att många företag bara är i början av sitt affärsmodellsarbete och dessutom möter betydande hinder. För att värna den svenska konkurrenskraften behöver industrin öka takten.

Report: Circular business models: Where does Swedish industry stand? (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: Januari 2024

Tretton steg för att öka återbruket av installationer

Allt fler beställare frågar efter cirkulära installationer av till exempel el, värme- och ventilationssystem i byggnader. Går det att skapa installationer utan avfall, där allt återgår till att bli en resurs i en cirkulär process? Det har IVL undersökt och presenterar nu tretton steg för att öka återbruket inom installationsbranschen.

Läs mer och ladda ned rapporten på ivl.se Länk till annan webbplats.

Utgiven: Juni 2023

Framtidens mineralbehov kan täckas utan djuphavsbrytning

För att stödja övergången till ett fossilfritt samhälle behöver världen mineraler. Men enligt en ny rapport från forskningsinstitutet Sintef kan efterfrågan på mineraler minskas med upp till 58 procent med hjälp av nya tekniker och cirkulära metoder.

Report: “The Future Is Circular: Circular Economy and Critical Minerals for the Green Transition" (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: November 2022

Circularity Gap Report

The Reports provide high-level insights into the globe’s material flows and key levers for transitioning to circularity. They also support decision-makers with clear metrics, global data and a measurement of the circular economy to guide their action.

Report: Circularity Gap Report Länk till annan webbplats.

Utgiven: Årligen

Circular Business Toolkit för nya textila designprocesser

Nu lanseras Circular Business Toolkit, en bok med inspiration, kunskap och insikter från flera års forskning, feasibility studies och pilotprojekt. Boken är skapad med ambitionen att hjälpa företag som på allvar vill arbeta med hållbarhetsfrågor och accelerera sin omställning till en cirkulär och hållbar ekonomi

Bok: Circular Business Toolkit Länk till annan webbplats.

Utgiven: 2022

Plastrapporten

Med Plastrapporten hoppas Orklabolagen kunna öppna upp för fler samtal om hur man tillsammans kan hitta fram till goda lösningar för en hållbar plastproduktion och en cirkulär plastanvändning.

Rapport: Plastrapporten 2022 Länk till annan webbplats.

Utgiven: Juni 2022

Betong & Burgare

Vad ska vi göra för att få till en hållbar förbrukning? En ny RE:Source-rapport fokuserar på att besvara den frågan, avgränsad till våra två största resursflöden; Livsmedelssektorn och Byggsektorn.

Rapport: Betong & Burgare (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: Januari 2021

Rapporter från Delegationen för cirkulär ekonomi

Delegationen för cirkulär ekonomi ska stödja arbetet med att ställa om hela Sverige till en cirkulär ekonomi. Det gör man bland annat genom att upptäcka hinder och vilken information och vilka utbildningar som behövs.

Här finns delrapporter, förslag och rapporter som Delegationen har varit med att arbeta fram:

Delegationens rapporter Länk till annan webbplats.