Avfall och återvinning

Här hittar du publikationer som ger dig omvärldsbevakning inom avfall och återvinning.

Sveriges handlingsplan för plast – en del av den cirkulära ekonomin

Regeringen har fattat beslut om Sveriges första handlingsplan för plast – ett kraftfullt åtgärdsprogram med 55 åtgärder för att minska plastens påverkan på klimatet och miljön.

Rapport: Sveriges handlingsplan för plast - en del av den cirkulära ekonomin (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: Februari 2022

Marknaden för biokol i Öresundsregionen

Denna rapport innehåller en analys av den regionala biokolsmarknaden runt Öresundsregionen och är ett av flera arbetspaket i Interreg-projektet Greater Bio. Resultatet av analysen visar att den applikation där det finns störst potential, inom den närmsta tiden, är biokol som jordförbättring.

Rapport: Marknaden för biokol i Öresundsregionen pdf Länk till annan webbplats.

Utgiven: våren 2021

Stål, plast och aluminium tappar mer än halva värdet efter första användningen

Material Economics har tagit fram rapporten ”Preserving value in EU industrial materials”. Rapporten sätter fokus på de stora ekonomiska värden som faller ur det europeiska materialsystemet varje år. Efter första användningen har stål, aluminium och plast tillsammans tappat hela 87 miljarder euro av sitt ursprungsvärde.

Länk till rapporten om värdeförlusterna i Europa (på engelska) Länk till annan webbplats.

Länk till den tidigare rapporten om värdeförlusterna i Sverige Länk till annan webbplats.

Utgiven: 2020

Single-use plastic bottles and their alternatives

Miljöproblemen på grund av plastflaskor för engångsbruk är många och därför krävs avvägningar. Det är en av slutsatserna i en rapport från Svenska Miljöinstitutet IVL. Rapporten konstaterar också att ett av de stora problemen inte ens är ordentligt undersökt.

Single-use plastic bottles and their alternatives (in English) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utgiven: 2020

Breaking the Plastic Wave

I en ny rapport från Pew Charitable Trusts och Systemiq, som de tagit fram med hjälp av University of Oxford, Ellen MacArthur Foundation, University of Leeds och havsorganisationen Common Seas, redovisas nu fler oroväckande siffror: Det årliga flödet av plast ut i haven kommer att tredubblas till 2040 om inga ytterligare åtgärder tas. Mängden plast i haven kommer då motsvara 50 kg för varje meter havskust i hela världen. Plast till ett värde av cirka 100 miljarder dollar försvinner ut ur den globala ekonomin årligen redan i dag.

Report: Breaking the Plastic Wave (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utgiven: juli 2020

Ingen kommer undan plasten

Utifrån aktuell forskning, som Mistra sammanställt, inom ämnet plast visar den här skriften på de problem som finns men skissar också på deras lösningar. Nya bioplaster är en, bättre återvinning en annan. Inte minst behöver vi nyttja den plast vi redan har omkring oss bättre genom att använda den längre och till rätt saker.

Skrift: Ingen kommer undan plasten (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utgiven: februari 2020

Avfall i Sverige 2018

Enligt statistiken ökar mängden avfall i Sverige. Om man räknar bort gruvavfallet, som står för så mycket som 75 procent, uppkom totalt 35,2 miljoner ton avfall 2018, en ökning med nio procent sedan 2016.

Rapport: Avfall i Sverige 2018 Länk till annan webbplats.

Utgiven: juni 2020

Klimatpåverkan från olika avfallsfraktioner

Nu finns en ny rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram i samarbete med Avfall Sverige.

Läs rapporten: Klimatpåverkan från olika avfallsfraktioner Länk till annan webbplats.

Utgiven: juni 2019

Nordens återvinning måste öka väsentligt

Analysis of Nordic regulatory framework and its effect on waste prevention and recycling in the region.

Analysis of Nordic regulatory framework (in English) Länk till annan webbplats.

Utgiven: 2019