Avfall och återvinning

Här hittar du publikationer som ger dig omvärldsbevakning inom avfall och återvinning.

Återvinning av schaktmassor = stora miljövinster

Tio miljoner ton naturresurser, så mycket skulle kunna sparas in årligen genom återvinning av schaktmassor. Det är i en ny rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet tagit fram på uppdrag av Återvinningsindustrierna som detta konstateras.

Rapport: Cirkulär hantering av schaktmassor (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: November 2023

De ekonomiska förutsättningarna för primär och sekundär metallproduktion

De ekonomiska förutsättningarna för att utvinna, förädla och återvinna så kallade bulkmetaller, exempelvis stål, koppar och aluminium, respektive innovationskritiska metaller, till exempel sällsynta jordartsmetaller, kobolt och grafit, skiljer sig åt. Av den anledningen behöver eventuella styrmedel som syftar till att stärka konkurrenskraften för tillverkning av dessa metaller anpassas till respektive marknad. I denna rapport från Tillväxtanalys kartläggs vilka typer av kostnader som dominerar produktionen av utvunna (primära) respektive återvunna (sekundära) metaller.

Rapport: De ekonomiska förutsättningarna för primär och sekundär metallproduktion Länk till annan webbplats.

Utgiven: juni 2023

Förutsättningar för en ökad återvinning av kritiska råmaterial i Sverige

Inom ramen för denna studie har förutsättningarna för en ökad återvinning i Sverige av råmaterialen grafit, kobolt, litium, dysprosium, neodym och kisel studerats. Dessa råmaterial behövs för produktionen av tekniker (litiumjonbatterier till elbilar, solcellspaneler och vindkraftverk) till den gröna omställningen och benämns därför också som innovationskritiska.

Rapport: Förutsättningar för en ökad återvinning av kritiska råmaterial i Sverige (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: Januari 2023

Gapanalys – textil produktion åter till Sverige!

Ökad efterfrågan på närproducerad textil och behovet av kortare och säkrare leveransvägar ökar möjligheterna för aktörer som vill starta textil produktion i Sverige och Västra Götalandsregionen. Hindren är dock fortsatt stora, men det finns outforskade möjligheter med kommande lagförslag från EU. För att belysa dessa utmaningar och möjligheter har TEKO och Borås Stad gemensamt åtagit sig att sammanställa ett antal nyckelpersoners tankar kring dessa frågor.

Rapport: Gapanalys – textil produktion åter till Sverige (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: Februari 2023

Sveriges handlingsplan för plast – en del av den cirkulära ekonomin

Regeringen har fattat beslut om Sveriges första handlingsplan för plast – ett kraftfullt åtgärdsprogram med 55 åtgärder för att minska plastens påverkan på klimatet och miljön.

Rapport: Sveriges handlingsplan för plast - en del av den cirkulära ekonomin Länk till annan webbplats.

Utgiven: Februari 2022

Marknaden för biokol i Öresundsregionen

Denna rapport innehåller en analys av den regionala biokolsmarknaden runt Öresundsregionen och är ett av flera arbetspaket i Interreg-projektet Greater Bio. Resultatet av analysen visar att den applikation där det finns störst potential, inom den närmsta tiden, är biokol som jordförbättring.

Rapport: Marknaden för biokol i Öresundsregionen pdf Länk till annan webbplats.

Utgiven: våren 2021

Stål, plast och aluminium tappar mer än halva värdet efter första användningen

Material Economics har tagit fram rapporten ”Preserving value in EU industrial materials”. Rapporten sätter fokus på de stora ekonomiska värden som faller ur det europeiska materialsystemet varje år. Efter första användningen har stål, aluminium och plast tillsammans tappat hela 87 miljarder euro av sitt ursprungsvärde.

Länk till rapporten om värdeförlusterna i Europa (på engelska) Länk till annan webbplats.

Länk till den tidigare rapporten om värdeförlusterna i Sverige Länk till annan webbplats.

Utgiven: 2020

Single-use plastic bottles and their alternatives

Miljöproblemen på grund av plastflaskor för engångsbruk är många och därför krävs avvägningar. Det är en av slutsatserna i en rapport från Svenska Miljöinstitutet IVL. Rapporten konstaterar också att ett av de stora problemen inte ens är ordentligt undersökt.

Single-use plastic bottles and their alternatives (in English) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utgiven: 2020

Breaking the Plastic Wave

I en ny rapport från Pew Charitable Trusts och Systemiq, som de tagit fram med hjälp av University of Oxford, Ellen MacArthur Foundation, University of Leeds och havsorganisationen Common Seas, redovisas nu fler oroväckande siffror: Det årliga flödet av plast ut i haven kommer att tredubblas till 2040 om inga ytterligare åtgärder tas. Mängden plast i haven kommer då motsvara 50 kg för varje meter havskust i hela världen. Plast till ett värde av cirka 100 miljarder dollar försvinner ut ur den globala ekonomin årligen redan i dag.

Report: Breaking the Plastic Wave (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utgiven: juli 2020

Ingen kommer undan plasten

Utifrån aktuell forskning, som Mistra sammanställt, inom ämnet plast visar den här skriften på de problem som finns men skissar också på deras lösningar. Nya bioplaster är en, bättre återvinning en annan. Inte minst behöver vi nyttja den plast vi redan har omkring oss bättre genom att använda den längre och till rätt saker.

Skrift: Ingen kommer undan plasten (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utgiven: februari 2020

Avfall i Sverige 2018

Enligt statistiken ökar mängden avfall i Sverige. Om man räknar bort gruvavfallet, som står för så mycket som 75 procent, uppkom totalt 35,2 miljoner ton avfall 2018, en ökning med nio procent sedan 2016.

Rapport: Avfall i Sverige 2018 Länk till annan webbplats.

Utgiven: juni 2020