Fakta och statistik

Här kan du ta del av fakta och statistik inom miljöteknikområdet och närliggande ämnen.

Ny rapport räknar på miljöpåverkan från förnybar energi

En snabb omställning från fossil till förnybar energi är inte bara bra för klimatet, det skapar också dramatiska förbättringar inom en rad andra naturrelaterade områden. Det konstaterar WWF:s nya rapport Building a Nature-Positive Energy Transformation som tagits fram i samarbete med välrenommerade Boston Consulting Group.

Report: Building a Nature-Positive Energy Transformation (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: November 2023

Net Zero Roadmap: A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach

In May 2021, the IEA published its landmark report Net Zero Emissions by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector. The report set out a narrow but feasible pathway for the global energy sector to contribute to the Paris Agreement’s goal of limiting the rise in global temperatures to 1.5 °C above pre-industrial levels.


Net Zero Roadmap: A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach (pdf in English) Länk till annan webbplats.

Utgiven: September 2023

Koldioxidläckage eller konkurrensfördel? Om balansgången mellan industri- och klimatpolitik

Hittills har miljökraven i Sverige inte fått svensk industri att flytta produktion och utsläpp utomlands i någon större utsträckning. Det beror bland annat på företagens låga kostnader för koldioxidutsläpp samt tillgång till billig och ren el. Men situationen kan förändras när priserna stiger, vilket ställer krav på framtida klimat- och industripolitik, framgår av denna SNS-rapport.

Rapport: Koldioxidläckage eller konkurrensfördel? Om balansgången mellan industri- och klimatpolitik (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: September 2022

Nordic Net Zero: The Green Business Opportunity

The business case is clear: with the potential to create over 350,000 jobs, Nordic net zero is the largest opportunity individual businesses and the economy have seen for decades. It will require the Nordics to decarbonize smartly and invest approximately €860 billion, but immediate action puts the economic benefits within reach.

Report: Nordic Net Zero: The Green Business Opportunity (pdf in English) Länk till annan webbplats.

Utgiven: April 2022

IPCC-rapporten 2022

Under 2010-2019 har globala växthusgasutsläppen fortsatt att öka. Det behövs fortsatt arbete med både omedelbara och djupgående utsläppsminskningar inom alla sektorer för att begränsa den globala uppvärmningen. Och det finns många åtgärder. Det framgår av IPCC:s rapport ”Klimat i förändring 2022 – Att begränsa klimatförändringen”.

Report: Climate Change 2022 – Mitigation of Climate Change (in English) Länk till annan webbplats.

Utgiven: 2022

Global Risks Report 2022

I den årliga ”Global Risks Report” konstaterar World Economic Forum, WEF, att klimatkrisen fortsätter att vara den allvarligaste globala risken på lång sikt. På listan av långsiktiga risker handlar de fem översta om miljörisker med global uppvärmning i topp följt av extremväder och förlust av biologisk mångfald på andra och tredje plats.

Report: Global Risks Report 2022 (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: Januari 2022

Sveriges genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling

Rapporten ”2021 – Sveriges genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling” är en så kallad frivillig nationell granskning som ger en helhetsbild av hur Sveriges arbete med att genomföra Agenda 2030 går.

Rapport: Sveriges genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling Länk till annan webbplats.

Utgiven: Juni 2021

Global Methane Assessment

Minskade utsläpp av metan är det snabbaste och ett av de mest kostnadseffektiva sätten att bromsa den globala uppvärmningen. Dessutom skulle det ge stora hälsovinster och förhindra 255.000 förtida dödsfall, enligt denna rapport.

Report: Global Methane Assessment Länk till annan webbplats.

Utgiven: April 2021

State of the Global Climate 2020

The report on the State of the Global Climate 2020 documents indicators of the climate system, including greenhouse gas concentrations, increasing land and ocean temperatures, sea level rise, melting ice and glacier retreat and extreme weather. It also highlights impacts on socio-economic development, migration and displacement, food security and land and marine ecosystems.

Report: State of the Global Climate 2020 Länk till annan webbplats.

Utgiven: April 2021

Climate Change Performance Index 2021

Sveriges klimatpolitik hamnar i topp i internationell rankning, men vi får bakläxa för energianvändningen. Inget land gör tillräckligt för att nå klimatmålen, menar Germanwatch, NewClimate Institute and Climate Action Network, som ligger bakom den jämförande studien.

Report: Climate Change Performance Index 2021 Länk till annan webbplats.

Utgiven: december 2020

2020 Europe Sustainable Development Report

Sverige på andra plats i arbetet för att nå de globala målen i Agenda 2030. EU har dock stora utmaningar inom flera områden och pandemin har inneburit ett bakslag för arbetet med hållbar utveckling.

2020 Europe Sustainable Development Report (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: december 2020

WWFs Living Planet Report

WWFs Living Planet Report publiceras vartannat år och tar tempen på den biologiska mångfalden och det ekologiska fotavtrycket. Kurvan över världens populationer av ryggradsdjur visar på en genomsnittlig minskning på hela 68 procent för de undersökta bestånden av fåglar, fiskar, däggdjur, grod- och kräldjur mellan 1970 och 2016. Den största negativa påverkan är förlust av livsmiljöer, som avskogning och storskalig markomvandling för jordbruk.

WWFs Living Planet Report (in English) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utgiven: 2020

Klimat och hälsa

Klimatförändringarna är ett hot mot den globala hälsan, samtidigt som klimatsmarta lösningar har många positiva hälsoeffekter som reducera antalet förtidiga dödfall med 20 procent per år. Det skriver svenska sjukhusläkare med flera i denna rapport.

Rapport: Klimat och hälsa – en kunskapssammanställning (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utgiven: augusti 2020

Sustainable Recovery

Med styrmedel och investeringar inom sex områden kan världens länder återhämta sig efter coronakrisen och ge den ekonomiska tillväxten en rejäl skjuts, skapa miljontals nya jobb och nå omfattande utsläppsminskningar. Det menar det internationella energirådet IEA, som tillsammans med Världsbanken har tagit fram en rapport om hållbar återhämtning efter pandemin.

Rapport: Sustainable Recovery Länk till annan webbplats.

Utgiven: juni 2020

Kommunernas arbete med klimatanpassning 2019

Denna rapport från SMHI visar att drygt 90 procent av kommunerna ser behov av att rusta för ett förändrat klimat, och många gör olika typer av åtgärder. Det är dock bara en mindre andel som mer systematiskt följer upp arbetet för att se om kommunen blir mindre sårbar. Kustkommuner, storstäder och storstadsnära kommuner samt kommunerna i södra Sverige har överlag kommit längre i sitt klimatanpassningsarbete än vad landsbygdskommuner och kommuner i norra Sverige gjort.

Rapport: Kommunernas arbete med klimatanpassning 2019 – Analys av statusrapportering till SMHI Länk till annan webbplats.

Utgiven: juni 2020

Klimatet just nu

Jorden blir allt hetare. Hav stiger, isar smälter. Hur långt har världen kommit med att bromsa klimathotet? Var befinner vi oss? Fakta finns - här kan du följa läget dag för dag, och se vart vi är på väg.

Läs mer på dn.se Länk till annan webbplats.

Miljöräkenskaper från SCB

Miljöräkenskaper beskriver samband mellan miljö och ekonomi. Det utgår från branscher, hushåll och offentliga myndigheter. De områden som hittills ingår är utsläpp till luft och vatten, avfall, energianvändning, materialflöden, kemikalier, miljöskyddskostnader, miljöföretag, miljöskatter och miljösubventioner samt naturresurser.

Läs mer på SCB.se Länk till annan webbplats.

Statistik från Statistiska centralbyrån, SCB

Här hittar du officiell statistik över miljöområdet i Sverige.

Statistik om miljö från SCB Länk till annan webbplats.