Fakta och statistik

Här kan du ta del av fakta och statistik om svensk miljöteknik.

Sveriges genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling

Rapporten ”2021 – Sveriges genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling” är en så kallad frivillig nationell granskning som ger en helhetsbild av hur Sveriges arbete med att genomföra Agenda 2030 går.

Rapport: Sveriges genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling Länk till annan webbplats.

Utgiven: Juni 2021

Global Methane Assessment

Minskade utsläpp av metan är det snabbaste och ett av de mest kostnadseffektiva sätten att bromsa den globala uppvärmningen. Dessutom skulle det ge stora hälsovinster och förhindra 255.000 förtida dödsfall, enligt denna rapport.

Report: Global Methane Assessment Länk till annan webbplats.

Utgiven: April 2021

State of the Global Climate 2020

The report on the State of the Global Climate 2020 documents indicators of the climate system, including greenhouse gas concentrations, increasing land and ocean temperatures, sea level rise, melting ice and glacier retreat and extreme weather. It also highlights impacts on socio-economic development, migration and displacement, food security and land and marine ecosystems.

Report: State of the Global Climate 2020 Länk till annan webbplats.

Utgiven: April 2021

Klimatagenda för Sverige

Denna studie presenterar ett sammanhållet scenario för hur Sverige kan nå netto-noll inhemska utsläpp till 2045. Det bygger vidare på befintliga scenarier från myndigheter, klimatplaner för enskilda städer, branschspecifika färdplaner inom ramen för Fossilfritt Sverige, forskningsstudier och samtal med fler än 30 svenska företag.

Rapport: Klimatagenda för Sverige Länk till annan webbplats.

Utgiven: mars 2021

Climate Change Performance Index 2021

Sveriges klimatpolitik hamnar i topp i internationell rankning, men vi får bakläxa för energianvändningen. Inget land gör tillräckligt för att nå klimatmålen, menar Germanwatch, NewClimate Institute and Climate Action Network, som ligger bakom den jämförande studien.

Report: Climate Change Performance Index 2021 Länk till annan webbplats.

Utgiven: december 2020

2020 Europe Sustainable Development Report

Sverige på andra plats i arbetet för att nå de globala målen i Agenda 2030. EU har dock stora utmaningar inom flera områden och pandemin har inneburit ett bakslag för arbetet med hållbar utveckling.

2020 Europe Sustainable Development Report (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: december 2020

National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2019

I denna rapport analyseras och rapporteras det bland annat om den installerade effekten, stödsystem och regelverk, prisutvecklingen samt den svenska solcellsindustrins utveckling.

National Survey Report of PV Power Applications in Sweden (pdf) Länk till annan webbplats.

Utgiven: 2019

WWFs Living Planet Report

WWFs Living Planet Report publiceras vartannat år och tar tempen på den biologiska mångfalden och det ekologiska fotavtrycket. Kurvan över världens populationer av ryggradsdjur visar på en genomsnittlig minskning på hela 68 procent för de undersökta bestånden av fåglar, fiskar, däggdjur, grod- och kräldjur mellan 1970 och 2016. Den största negativa påverkan är förlust av livsmiljöer, som avskogning och storskalig markomvandling för jordbruk.

WWFs Living Planet Report (in English) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utgiven: 2020

Klimat och hälsa

Klimatförändringarna är ett hot mot den globala hälsan, samtidigt som klimatsmarta lösningar har många positiva hälsoeffekter som reducera antalet förtidiga dödfall med 20 procent per år. Det skriver svenska sjukhusläkare med flera i denna rapport.

Rapport: Klimat och hälsa – en kunskapssammanställning (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utgiven: augusti 2020

Sustainable Recovery

Med styrmedel och investeringar inom sex områden kan världens länder återhämta sig efter coronakrisen och ge den ekonomiska tillväxten en rejäl skjuts, skapa miljontals nya jobb och nå omfattande utsläppsminskningar. Det menar det internationella energirådet IEA, som tillsammans med Världsbanken har tagit fram en rapport om hållbar återhämtning efter pandemin.

Rapport: Sustainable Recovery Länk till annan webbplats.

Utgiven: juni 2020

Kommunernas arbete med klimatanpassning 2019

Denna rapport från SMHI visar att drygt 90 procent av kommunerna ser behov av att rusta för ett förändrat klimat, och många gör olika typer av åtgärder. Det är dock bara en mindre andel som mer systematiskt följer upp arbetet för att se om kommunen blir mindre sårbar. Kustkommuner, storstäder och storstadsnära kommuner samt kommunerna i södra Sverige har överlag kommit längre i sitt klimatanpassningsarbete än vad landsbygdskommuner och kommuner i norra Sverige gjort.

Rapport: Kommunernas arbete med klimatanpassning 2019 – Analys av statusrapportering till SMHI Länk till annan webbplats.

Utgiven: juni 2020

Klimatet just nu

Jorden blir allt hetare. Hav stiger, isar smälter. Hur långt har världen kommit med att bromsa klimathotet? Var befinner vi oss? Fakta finns - här kan du följa läget dag för dag, och se vart vi är på väg.

Läs mer på dn.se Länk till annan webbplats.

Miljöräkenskaper från SCB

Miljöräkenskaper beskriver samband mellan miljö och ekonomi. Det utgår från branscher, hushåll och offentliga myndigheter. De områden som hittills ingår är utsläpp till luft och vatten, avfall, energianvändning, materialflöden, kemikalier, miljöskyddskostnader, miljöföretag, miljöskatter och miljösubventioner samt naturresurser.

Läs mer på SCB.se Länk till annan webbplats.

Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige

Statistiska centralbyrån (SCB) ger i denna rapport en statistik lägesbild av hur Sverige lever upp till målen i Agenda 2030.

Läs rapporten: Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige Länk till annan webbplats.

Utgiven: september 2019

Scenarier över Sveriges energisystem 2018

Energimyndigheten tar vartannat år fram långsiktiga scenarier över energisystemets utveckling som underlag till Sveriges klimatrapportering. Utöver de tre scenarier som tagits fram enligt de krav som finns inom klimatrapporteringen, bland annat att de ska bygga på befintliga styrmedel, har ytterligare tre scenarier tagits fram. Dessa scenarier har som syfte att analysera effekter på energianvändning och tillförsel av olika tänkbara utvecklingsbanor

Scenarier över Sveriges energisystem 2018 Länk till annan webbplats.

Utgiven: 2019

Statistik från Statistiska centralbyrån, SCB

Här hittar du officiell statistik över miljöområdet i Sverige.

Statistik om miljö från SCB Länk till annan webbplats.

Specialrapport från IPCC om global uppvärmning

FN:s klimatpanel IPCC har presenterat sin specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning. Den pekar på stora skillnader i konsekvenser vid 1,5 graders jämfört med 2 grader.

Ladda ner rapport från IPCC om global uppvärmning (in English) Länk till annan webbplats.

Utgiven: 2018