Fakta och statistik

Här kan du ta del av fakta och statistik om svensk miljöteknik.

Svensk avfallshantering 2018

Årets statistik visar att avfallsmängderna minskade med sju kilo per person under 2018. Detta trots att vi befinner oss i en högkonjunktur och att BNP ökat med 2,4 procent. Samtidigt har insamlade mängder matavfall ökat med 4 procent och grovavfallet har minskat med lika mycket.

Rapport - Svensk avfallshantering 2018länk till annan webbplats

Utgiven: 2019

World Energy Balances

The IEA’s World Energy Balances presents comprehensive energy balances for all the world’s largest energy producing and consuming countries. It contains detailed data on the supply and consumption of energy for 150 countries and regions, including all OECD countries, over 100 other key countries, as well as world totals.

World Energy Balances - (in english)länk till annan webbplats

Utgiven: 2019

Nordens återvinning måste öka väsentligt

Analysis of Nordic regulatory framework and its effect on waste prevention and recycling in the region.

Analysis of Nordic regulatory framwork (in english)länk till annan webbplats

Utgiven: 2019

Trender inom cirkulär ekonomi

Nu finns en ny branschrapport från återvinningsindustrierna som lyfter trender inom cirkulär ekonomi och återvinningsbranschen.

Trender inom cirkulär ekonomilänk till annan webbplats

Utgiven: 2019

Fostering Effective Energy Transition - 2019 edition

This report summarizes findings from the second edition of the Energy Transition Index (ETI, or the Index), part of the World Economic Forum Fostering Effective Energy Transition initiative.

Fostering Effective Energy Transition - 2019 edition (in English)länk till annan webbplats

Utgiven: 2019

Scenarier över Sveriges energisystem 2018

Energimyndigheten tar vartannat år fram långsiktiga scenarier över energisystemets utveckling som underlag till Sveriges klimatrapportering. Utöver de tre scenarier som tagits fram enligt de krav som finns inom klimatrapporteringen, bland annat att de ska bygga på befintliga styrmedel, har ytterligare tre scenarier tagits fram. Dessa scenarier har som syfte att analysera effekter på energianvändning och tillförsel av olika tänkbara utvecklingsbanor

Scenarier över Sveriges energisystem 2018länk till annan webbplats

Utgiven: 2019

Energiläget i siffror 2019

Årlig statistiksamling från Energimyndigheten med översikt av den svenska energistatistiken. Energilägret i Siffror 2019 innehåller även viss data ända från 70-talet.

Energiläget i siffror 2019 från Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Utgiven: 2019

Nordic cleantech growth report 2017

Cleantech Scandinavia published an analysis of investments made into Nordic and Baltic cleantech start-ups since 2008. That report showed a sharp increase in investments during the first four years, up until 2010, then followed by an equally sharp decline following the financial crisis.

Since then there has been an upwardly trend, and in 2017 we saw a record year for investments.

Nordic cleantech growth report 2017 (in English)länk till annan webbplats

Utgiven: 2018

Ökning av förnybart

Miljöorganisationerna Agora och Sandbag har kommit ut med rapporten The European Power Sector in 2018. Rapporten visar att kolanvändningen i den europeiska energisektorn minskar stadigt och ersätts med förnybara energikällor, framförallt i form av sol- och vindkraft.

The European Power Sector in 2018 (in English)länk till annan webbplats

Statistik över elbilsförsäljningen

Utvecklingen av laddbara fordon har tagit ordentlig fart under 2018 till följd av politiska styrmedel, ökad tillgång till laddinfrastruktur och ett ökat modellutbud. En ny prognos som sträcker sig fram till 2045 visar dock att vi ännu bara är i början av en elbilsboom som kommer att accelerera vid mitten av 2020-talet. Detta är positiva nyheter som ökar möjligheten att nå våra klimatmål.

Elbilsläget 2018länk till annan webbplats

Rekordnivåer av förnybar energi i Sverige

Trenden med ökad användningen av förnybara energikällor fortsätter i Sverige och 2017 kunde rekordnivåer noteras både för biobränslen och vindkraft. Samtidigt minskar användningen av fossil energi.

Statistik från Energimyndigheten om årliga energibalanserlänk till annan webbplats

Statistik från Statistiska centralbyrån, SCB

Här hittar du officiell statistik över miljöområdet i Sverige.

Statistik om miljö från SCBlänk till annan webbplats

Vi är fler, men använder inte mer el

Förra året låg elanvändningen i Sverige på samma nivå som år 1990 – trots att befolkningsmängden ökat med ungefär 1,5 miljoner. Totalt producerades 160,5 TWh el i Sverige, vilket var mer än vad vi konsumerade. Det framgår av Energimyndighetens årliga undersökning om produktion och användning av el och fjärrvärme.

Statistik från Energimyndigheten om produktion och användning av el och fjärrvärmelänk till annan webbplats      

Sveriges el- och naturgasmarknad 2017

Energimarknadsinspektionen (Ei) är tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme och följer kontinuerligt utvecklingen av dessa. Rapporten, Sveriges el- och naturgasmarknad 2017 Ei R2018:08 redogör för utvecklingen på el- och naturgasmarknaden under 2017.

Rapport från Energimarknadsinspektionen, Sveriges el- och naturgasmarknad 2017 Ei R2018:08länk till annan webbplats

Riskkapitalstatistik 2017 – venture capital

Rapport från Tillväxtanalys över formella venture kapitalinvesteringar i svenska portföljbolag år 2017. Statistiken är uppdelad på statliga riskkapitalfonder, svenska privata VC-fonder och utländska VC-fonder. Syftet med rapporten är att belysa omfattningen av och förändringarna inom riskkapitalinvesteringar i Sverige.

Statistik från Tillväxtanalys över riskkapitalstatistik 2017länk till annan webbplats

Fortsatt ökad kemikalieanvändning mellan 2008 och 2016

I Sverige ökade användningen, det vill säga omsättningen av kemikalier (hälso- och miljöfarliga kemikalier, inklusive petroleumbränslen) med 4 procent mellan 2008 och 2016.

Statistik från SCB om ökad kemikalieanvändninglänk till annan webbplats

Specialrapport från IPCC om global uppvärmning

FN:s klimatpanel IPCC har presenterat sin specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning. Den pekar på stora skillnader i konsekvenser vid 1,5 graders jämfört med 2 grader.

Rapport från IPCC om global uppvärmning (in English)länk till annan webbplats

Global Cleantech innovation Index 2017

Global Cleantech Innovation Index visar varför företag som utvecklar hållbara lösningar verkar dyka upp i vissa geografiska områden. Samt vilka förutsättningar som behövs för att skapa innovation inom Cleantech.

Kort sammanfattning av Global Cleantech Innovation Index 2017länk till annan webbplats

Användning av biogas ökar starkt

Ny statistik från Energimyndigheten visar att användningen av biogas gick upp med 30 procent mellan 2016 och 2017.

Rapport från Energimyndigheten, Produktion och användning av biogas och rötrester år 2017länk till annan webbplats

Energiläget 2018 – en översikt

Trycksak från Energimyndigheten som ger en översiktlig bild av energiläget i Sverige.

Ladda ner Energiläget 2018 från Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Utgiven: 2018

Vindkraftens utveckling i Sverige

Energimyndigheten har publicerat statistik över vindkraftens utbyggnad och produktion i Sverige under 2017.

Statistik över vindkraftens utveckling på Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

National Survey Report of PV Power Applications in Sweden - 2016

Den svenska solcellsmarknaden fortsatte att växa under 2016. Under året installerades det 79,2 MW, en ökning med 63 procent jämfört med den 48,4 MW som installerades 2015.

Svensk sammanfattning om PV Power Applications in Swedenlänk till annan webbplats

Fullständig rapport om PV Power Applications in Sweden (in English)länk till annan webbplats