Publikationer

Här har vi samlat vi intressanta publikationer inom miljöteknikområdet.

I menyn kan du välja bland olika kategorier. Vissa publikationer är på engelska.

Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft

För att nå riksdagens mål om ett klimatneutralt samhälle år 2045 krävs en transformation av hela samhället och många tekniksprång måste genomföras på kort tid. Fossilfritt Sverige har därför tagit initiativ till att olika branscher nu tagit fram sina egna färdplaner för hur respektive bransch ska bli fossilfri med stärkt konkurrenskraft som följd.

Färdplanernalänk till annan webbplats

Hållbarhetsguide

Nu finns Hållbarhetsguiden, en webbplats där företag, designer och utbildningssektorn kan hämta inspiration och verktyg för att arbeta hållbart. Hallbarhetsguiden.se hjälper den som vill lära sig mer om ekodesign och få verktyg för att minska sin klimatpåverkan.

Hallbarhetsguidenlänk till annan webbplats

Tipsa oss

Kontakta oss om du har tips på intressanta publikationer.

Mejla tips till Swedish Cleantech

Öppna PDF-dokument

För att kunna öppna de publikationer som är i pdf-format behöver du ha den senaste versionen av Adobe Reader installerad. Adobe Reader är gratis att installera.

Ladda ner Adobe Reader från Adobelänk till annan webbplats

Här kan du ladda ner den senaste versionen kostnadsfrittlänk till annan webbplats