Search

Om webbplatsen

Allmän information om vad du behöver för att kunna använda webbplatsen.

Webbplatsens innehåll

Innehållet på webbplatsen omfattas av normal upphovsrätt. Det är självklart tillåtet att citera materialet så länge som källan anges. Du får däremot inte ändra i texterna eller använda dem, helt eller delvis, i något kommersiellt syfte utan skriftligt tillstånd från Swedish Cleantech. Om du vill använda material som Swedish Cleantech presenterar åt andra informationslämnare skall du kontakta respektive informationslämnare.

Friskrivningsklausul

Swedish Cleantech strävar efter att hålla en hög standard på den information som offentliggörs på webbplatsen, men kan inte garantera att materialet som offentliggörs på webbplatsen är korrekt, fullständigt, pålitligt eller aktuellt till sitt innehåll.

Denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser som upprätthålls av tredje part. Eftersom innehållet på dessa webbplatser inte administreras av Swedish Cleantech, ansvarar Swedish Cleantech inte för dess relevans eller innehåll.

Utnyttja sökmotorn

Du kan ange flera sökord. Om du vill att ett ord måste vara med skriver du ett plustecken (+) framför ordet. Om ett ord inte får finnas med skriver du ett minustecken (-) framför ordet.

Om du vill söka på en fras anger du frasen inom citationstecken ("..."). Om du vill söka efter ord som börjar på exempelvis projekt skriver du en asterisk efter ordet (projekt*).

Tillgänglighet

Swedish Cleantech strävar efter att bygga webbplatsen i enlighet med riktlinjerna i vägledningen 24-timmarswebben 2.0 (2004).

Om PUL

Alla frågor och svar tillsammans med de personuppgifter som du eventuellt lämnar i våra tjänster registreras och arkiveras hos myndigheten. Arkiveringen görs eftersom materialet utgör viktig kunskap om företagande.